Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Divanu Lügati’t Türk’te Eğitsel Değerler

Yazarlar: Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ, Çağlar YAPRAKGÜL

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 39 - 58

Konular:Sosyal

Anahtar Kelimeler:Değer, eğitsel değerler, Divanu Lügati’t Türk

Özet: Divanu Lügati’t Türk adlı eserde eğitsel değerler bulmaya yönelik olan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmayla ilgili toplanan veriler kaynak taraması yoluyla elde edilmiştir. Değerler, Divanu Lügati’t Türk ile ilgili veriler, çeşitli dergi makaleleri, kitaplar, internet kaynaklarından toplanarak analiz edilmiş, çalışmamıza temel teşkil eden A. Ercilasun’un TDK yayınlarından çıkarmış olduğu Divanu Lügati’t Türk adlı eser üzerinden değer analizi yapılmıştır. Bu çalışmada Türk tarihi ve Türkçe için müstesna bir yere sahip olan Kaşgarlı Mahmud’un kaleme aldığı Divanu Lügati’t Türk adlı ansiklopedik sözlük incelenerek eserin bünyesinde barındırdığı düşünülen değerler araştırılmış ve günümüzde var olan değerlerin yaklaşık bin yıl önce yazılmış olan eserde ne ölçüde yer aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada söz konusu eserde yer alan kelimeler ve bu kelimeleri açıklamak için kullanılan atasözü, deyim, şiir ve açıklamalar incelenmiş kelime, kelimenin geçtiği yer ve anlamları eserde geçtiği gibi aktarılmıştır. Verilen bilgilere dayanılarak direkt olarak ve dolaylı yollarla sunulan değerler tespit edilerek ilgili değerin başlığı altında aktarılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Divanu Lügati’t Türk’ün dürüstlükten konukseverliğe kadar birçok değeri barındırdığı görülmüştür. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Divanu Lügati’t Türk’te Eğitsel Değerler}, volume={1}, number={39–58}, publisher={Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, author={Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ,Çağlar YAPRAKGÜL}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ,Çağlar YAPRAKGÜL. (2018). Divanu Lügati’t Türk’te Eğitsel Değerler (Vol. 1). Vol. 1. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ,Çağlar YAPRAKGÜL. Divanu Lügati’t Türk’te Eğitsel Değerler. no. 39–58, Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2018.