Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Ailede Yaşanan Değişimler: Çocuk Kitaplarına Yönelik Bir İnceleme

Yazarlar: Tuğçe GÜZELYURT, Özge ÖZKAN

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 1 - 19

Konular:Sosyal

Anahtar Kelimeler:Aile, değişim, çocuk kitapları, erkçocukluk dönemi, çocuk edebiyatı

Özet: Aile, bireyin dünyaya geldiği andan itibaren yaşamına devam etmesini sağlamak için bakım ve desteğin sağlandığı sosyal bir ortamdır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar olan tüm süreçlerde aile olmak insanoğlu için çok önemli olmuştur. Değişen çağ ve koşullarla birlikte aile kavramı sürekli değişim halinde olan toplumsal bir yapı olarak varlığını sürdürmüştür. Çocuğun içinde bulunduğu bu değişimlerin pek çoğu çocuk için anlaşılması zor durumlardan oluşmaktadır. Boşanma, ölüm, göç gibi ailede yaşanan değişimler erken çocukluk dönemi için yazılan resimli çocuk kitaplarında “zor konuları elen alan kitaplar” veya “olumsuz konular” başlıkları kapsamında gruplandırılmıştır. Bu araştırmada ailede yaşanan değişimlerden boşanma, ölüm, göç-taşınma ve yeniden evlenme-evlat edinme kavramlarının erken çocukluk dönemi için yazılan çocuk edebiyatı eserlerinde nasıl ele alındığını inceleyerek, eserlerin alanyazın ile uyumlu ve uyumsuz yönlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemine ile tespit edilmiş 40 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla doküman incelemesi yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen kitapların çoğunun konuyu çocuklara pozitif bir şekilde anlatma yönünden yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda ailede yaşanan değişimleri kapsayan resimli çocuk kitaplarının nicelik ve nitelik yönünden yetersiz olduğu düşünülmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Ailede Yaşanan Değişimler: Çocuk Kitaplarına Yönelik Bir İnceleme}, volume={1}, number={1–19}, publisher={Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, author={Tuğçe GÜZELYURT,Özge ÖZKAN}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Tuğçe GÜZELYURT,Özge ÖZKAN. (2018). Ailede Yaşanan Değişimler: Çocuk Kitaplarına Yönelik Bir İnceleme (Vol. 1). Vol. 1. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Tuğçe GÜZELYURT,Özge ÖZKAN. Ailede Yaşanan Değişimler: Çocuk Kitaplarına Yönelik Bir İnceleme. no. 1–19, Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2018.