Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemine ilişkin Uygulamalar Konusunda Öğretmen Görüşleri

Yazarlar: Meltem PEHLİVAN EROĞLU, Necdet TOZLU, Mehmet ÖZBAŞ

Cilt 2 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 61 - 79

Konular:Sosyal

Anahtar Kelimeler:Ses temelli cümle yöntemi, ilk okuma-yazma öğretimi

Özet: İlkokullar, akademik öğrenimin başladığı ve öğrencilerin her alanda temel beceriler edindirilmeye çalışıldığı temel eğitim kademesini oluşturmaktadır. İlkokul 1. sınıflarınönemli işlevlerinden biri, öğrencilere, ilk okuma yazma yeterlikleri kazandırıp onlar için bilişsel akademik öğretimin temellerinin;sağlam bir şekilde atılmasını sağlamaktır. Bu araştırmanın amacı, ilk okuma yazma süreçlerinde kullanılan ses temelli cümle öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerini almaktır. Araştırma, 2017-2018 Öğretim Yılı’nda, Diyarbakır İl Merkezi ile Merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki ilkokullarda görev yapan 229 ilkokul birinci sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Gün (2006) tarafından geliştirilen Ses Temelli Cümle Yöntemi Algı Ölçeği (STCYAÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin bu araştırma için yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerinde, Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarının .656 ile .865 arasında değiştiği; faktör yük değerlerinin ise % 3,385 ile 9,231 arasında ortaya çıktığı saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin yaşam çevrelerinde bitişik eğik yazı örnekleri olmadığından bu yazı yazmakta zorlanmaktadır. Bitişik eğik yazı ile yazılan okuma metinleri, öğrencilerin seviyelerinin üzerindedir. Öğretmenlere göre, ses temelli cümle yöntemi ile birlikte uygulanan bitişik eğik yazı el-göz koordinasyonunu sağlamakta yetersizdir. Ses temelli cümle yöntemi, konuşmanın seslerin birleştirilmesi yoluyla oluştuğunu fark ettirmede yetersizdir. Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminde öğrenci katılımının düşük olduğunu vurgulamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, 51 + yaş grubundaki öğretmenler, ses temelli cümle öğretim yönteminin zor yönlerini vurgulamaktadırlar.  En yaşlı öğretmen grubunun; aynı zamanda kendilerine ait ses temelli cümle yöntemine ilişkin uygulama beceri ve yetersizliklerinin olumsuz olduğunu belirttikleri de saptanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemine ilişkin Uygulamalar Konusunda Öğretmen Görüşleri}, volume={2}, number={61–79}, publisher={Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi}, author={Meltem PEHLİVAN EROĞLU,Necdet TOZLU,Mehmet ÖZBAŞ}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Meltem PEHLİVAN EROĞLU,Necdet TOZLU,Mehmet ÖZBAŞ. (2019). Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemine ilişkin Uygulamalar Konusunda Öğretmen Görüşleri (Vol. 2). Vol. 2. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Meltem PEHLİVAN EROĞLU,Necdet TOZLU,Mehmet ÖZBAŞ. Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemine Ilişkin Uygulamalar Konusunda Öğretmen Görüşleri. no. 61–79, Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2019.