Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hatay İlinde Üretilen Bazı Kuru Kaba Yemlerin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

Yazarlar: Süleyman ZAHAL, Şerafettin KAYA

Cilt 3 , Sayı 2 , 2020 , Sayfalar 83 - 89

Konular:Biyoloji

Anahtar Kelimeler:Ruminant, Kuru kaba, Besin madde, ME düzeyi

Özet: Bu çalışmada, Hatay’da üretilen ve ruminantların beslenmesinde yaygın olarak kullanılan bazı kuru kaba yemlerin besin madde içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Hatay ili genelinde 19 adet buğday samanı, 18 adet yonca kuru otu (YKO), 2 adet fiğ kuru otu, 2 adet mercimek samanı, 1 adet yer fıstığı kuru otu, 4 adet karışık çayır kuru otu (ÇKO) olmak üzere 46 adet kuru kaba yem örneklenmiştir. Örneklenen kaba yemlerde KM, HK, HP, HY, OM, HS, ADF, NDF ve ADL düzeyleri belirlenmiş ve kaba yemlerin ME düzeyleri hesaplama yoluyla tespit edilmiştir. Besin madde içerikleri YKO için HP % 15.58, HS %32.84, ADF %37.52, NDF %44.38 ve ME düzeyi 1727 kcal/kg olarak, Fiğ kuru otu için aynı sırayla %13.96, % 31.26, % 32.68, % 43.31 ve 1766 kcal/kg ME, buğday samanı için de % 3.22, % 41.04, % 48.40, % 68.60 ve 864 kcal/kg ME olarak tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen değerlerin söz konusu kuru kaba yemler için, gerek yapılan önceki çalışmalarda gerekse yemlerin besin madde içeriklerini açıklayan ve genel kabul gören tablo değerlerine uyumlu olduğu, arada ortaya çıkan farklılıkların yem bitkisinin çeşidine, yetiştiricilik yapılan bölgenin iklim ve toprak özelliklerine bağlı olduğu söylenebilir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Hatay İlinde Üretilen Bazı Kuru Kaba Yemlerin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi}, volume={3}, number={83–89}, publisher={Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, author={Süleyman ZAHAL,Şerafettin KAYA}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Süleyman ZAHAL,Şerafettin KAYA. (2020). Hatay İlinde Üretilen Bazı Kuru Kaba Yemlerin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi (Vol. 3). Vol. 3. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
MLA
KOPYALA
Süleyman ZAHAL,Şerafettin KAYA. Hatay İlinde Üretilen Bazı Kuru Kaba Yemlerin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi. no. 83–89, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020.