Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Keban Baraj Gölü Seviye Değişiminin ANFIS ve Destek Vektör Makineleri ile Tahmini

Yazarlar: Hatice ARSLAN, Fatih ÜNEŞ, Mustafa DEMİRCİ, Bestami TAŞAR, Ada YILMAZ

Cilt 3 , Sayı 2 , 2020 , Sayfalar 71 - 77

Konular:İnşaat Mühendisliği

Anahtar Kelimeler:Baraj, Bulanık Mantık, Su seviyesi, Destek Vektör Makineleri

Özet: Bir baraj rezervuarındaki su seviyesinin doğru tahmini, su kaynaklarını yönetimini optimize etmek için önemlidir. Bu çalışmada, Bulanık Mantık (BM) ve Destek Vektör Makineleri (DVM) metodu kullanılarak bir baraj haznesindeki su seviyesi değişimi tahmin edilmiştir. Klasik bir yöntem olan Çoklu Lineer Regresyon analizi (ÇLR) yöntemi ile elde edilen sonuçlar ve gerçek gözlem sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada girdi verileri olarak enerji gayesi, günlük toplam su sarfiyatı ve toplam buharlaşma miktarı değişkenleri kullanılarak günlük hazne seviyesi tahmin edilmiştir. Uygulama alanı olarak Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Keban Barajı ve haznesi seçilmiştir. Modellerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, gözlem modellerinin uyumlu sonuçlara sahip olduğu tespit edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Keban Baraj Gölü Seviye Değişiminin ANFIS ve Destek Vektör Makineleri ile Tahmini}, volume={3}, number={71–77}, publisher={Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, author={Hatice ARSLAN,Fatih ÜNEŞ,Mustafa DEMİRCİ,Bestami TAŞAR,Ada YILMAZ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Hatice ARSLAN,Fatih ÜNEŞ,Mustafa DEMİRCİ,Bestami TAŞAR,Ada YILMAZ. (2020). Keban Baraj Gölü Seviye Değişiminin ANFIS ve Destek Vektör Makineleri ile Tahmini (Vol. 3). Vol. 3. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
MLA
KOPYALA
Hatice ARSLAN,Fatih ÜNEŞ,Mustafa DEMİRCİ,Bestami TAŞAR,Ada YILMAZ. Keban Baraj Gölü Seviye Değişiminin ANFIS ve Destek Vektör Makineleri Ile Tahmini. no. 71–77, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020.