Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutma Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve İlk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar: Hasan AKMAN, Kamil Neyfel ÇERÇİ, Ertaç HÜRDOĞAN, Orhan BÜYÜKALACA

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 1 - 9

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Kurutma, Güneş Enerjisi, Tasarım, Deney

Özet: Kurutma, yaş ürünlerdeki serbest suyu uzaklaştırma işlemidir. Bu işlemle, ürünlerde meydana gelebilecek olan biyokimyasal reaksiyonların önüne geçip mikroorganizmaların gelişmesini durduracak bir orana indirilmesi sağlanır. Böylece gıda maddelerinin uzun süre bozulmadan dayanmaları sağlanır. Ek olarak, kurutma işleminde kurutulan ürünlerin hacim ve ağırlıklarında meydana gelen azalma sayesinde depolama ve lojistik maliyetlerde azalmaktadır. En ilkel veyaygın kullanılan kurutma metodu direk güneş altında yapılan kurutma işlemidir. Fakat güneş altında yapılan kurutma işleminde üründeki kalite düşüşü alternatif kurutma metotları üzerine çalışmalar yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca, günümüzde özellikle gelişen ülkelerde yenilenebilir enerjinin kullanımına öncelik verilmesi, bilim adamlarının kurutma sistemlerinde de yenilenebilir enerjiden faydalanmaya yöneltmiştir. Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli bir kurutma sistemi tasarlanarak imal edilmiş ve Osmaniye iklim şartlarında ilk testleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, sistemde kullanılan kurutma havasının 45 o C sıcaklığa kadar çıkabildiği, kolektöre giren hava sıcaklığının ortalama 10-14 o C artırılabildiği, 6 saatlik kurutma süresi içerisinde yaklaşık olarak %58 civarında üründen nem uzaklaştırılabildiği ve kurutma prosesinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği görülmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutma Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve İlk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi}, volume={1}, number={1}, publisher={Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, author={Hasan AKMAN,Kamil Neyfel ÇERÇİ,Ertaç HÜRDOĞAN,Orhan BÜYÜKALACA}, year={2018}, pages={1–9} }
APA
KOPYALA
Hasan AKMAN,Kamil Neyfel ÇERÇİ,Ertaç HÜRDOĞAN,Orhan BÜYÜKALACA. (2018). Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutma Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve İlk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Vol. 1, pp. 1–9). Vol. 1, pp. 1–9. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
MLA
KOPYALA
Hasan AKMAN,Kamil Neyfel ÇERÇİ,Ertaç HÜRDOĞAN,Orhan BÜYÜKALACA. Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutma Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve İlk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi. no. 1, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018, pp. 1–9.