Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ ADALETİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar: Güngör ÖZCAN, Hazal BUCAK

Cilt 5 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 61 - 82

Konular:Sosyal

Anahtar Kelimeler:ÜCRET,VERGİ ADALETİ,ÖDEME GÜCÜ

Özet: Adalet kültürlere, değerlere bağlı olarak farklı tanımlanabilen bir kavram olmasıyla beraber vergi adaleti kavramı da farklı tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Genel anlamda bir toplumda verginin adil dağılımı olarak tanımlanan vergi adaleti aynı zamanda bireylerin ödeme güçlerine göre vergi ödemelerini öngörmektedir. Çalışmada ödeme gücüne ulaşmak adına kullanılan uygulamaların seçilen ülkelerde ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla dünyada önemli bir ekonomik gücü sahip olan Amerika, Avrupa bölgesinden Almanya, hızlı büyüyen ekonomisiyle Çin, Afrika bölgesinden Güney Afrika ve Güney Amerika’dan ise Brezilya seçilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ ADALETİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI}, volume={5}, number={61–82}, publisher={Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, author={Güngör ÖZCAN,Hazal BUCAK}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Güngör ÖZCAN,Hazal BUCAK. (2021). SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ ADALETİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI (Vol. 5). Vol. 5. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Güngör ÖZCAN,Hazal BUCAK. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ ADALETİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI. no. 61–82, Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021.