Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KAZAKİSTAN’DA PETROL, DOĞALGAZ ve DIŞ POLİTİKA: RUSYA, ÇİN, ABD ve AB DENGESİ

Yazarlar: Ahmet GÖKBEL, Togzhan TURGANBAYEVA

Cilt 5 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 1 - 28

Konular:Siyasi Bilimler

Anahtar Kelimeler:Doğal gaz,Enerji politikası,Kazakistan,Petrol,Sovyetler Birliği

Özet: Dünya coğrafyası içerisinde geniş coğrafyaya sahip ve enerji kaynakları açısından zengin olan Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya’da bağımsızlığına kavuşan diğer ülkeler arasında önemli bir konumdadır. Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra büyük güçlerin ilgi noktası haline gelen Kazakistan’da, demografik yapının ve askeri gücün zayıflığı, ülkenin güvenliğini tehdit eden önemli unsurlar olmuştur. Elverişsiz şartlara rağmen bağımsızlığına yeni kavuşan Kazakistan’ın serbest piyasa ekonomisine geçmesi ve büyük güçlerin enerji kaynaklarına olan ilgisini kullanarak kendi askeri, siyasi ve iktisadi imkânlarını kullanması, üstelik demografik yapı konusunda bazı adımlar atması, ülkenin kalkınması doğrultusunda hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmamızda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Kazakistan dış politikasının oluşturulmasında, petrol ve doğal gazın önemi üzerinde durulmakta ve enerji kaynaklarının çök yönlü ülke politikasında nasıl kullanıldığı incelenmektedir. Çalışmamızın temel amacı, Kazakistan’da petrol ve doğal gaz üretimi ve gelişimi için büyük güçler ve şirketler tarafından yapılan projelerin ve işlevlerin tespit edilerek bunların Kazakistan enerji politikasına yönelik etkisinin analiz edilmesidir. Ortaya çıkan veriler ışığında ülkenin çok yönlü politikasında ve ekonomi kalkınmasında petrol ve doğal gazın, itici güç olup olmadığı tartışılmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={KAZAKİSTAN’DA PETROL, DOĞALGAZ ve DIŞ POLİTİKA: RUSYA, ÇİN, ABD ve AB DENGESİ}, volume={5}, number={1–28}, publisher={Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, author={Ahmet GÖKBEL,Togzhan TURGANBAYEVA}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Ahmet GÖKBEL,Togzhan TURGANBAYEVA. (2021). KAZAKİSTAN’DA PETROL, DOĞALGAZ ve DIŞ POLİTİKA: RUSYA, ÇİN, ABD ve AB DENGESİ (Vol. 5). Vol. 5. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ahmet GÖKBEL,Togzhan TURGANBAYEVA. KAZAKİSTAN’DA PETROL, DOĞALGAZ ve DIŞ POLİTİKA: RUSYA, ÇİN, ABD ve AB DENGESİ. no. 1–28, Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021.