Veri Bilimi

Veri Bilimi

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Eğitsel Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmini

Yazarlar: Banu ABBASOĞLU

Cilt 3 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1 - 10

Konular:Sosyal

Anahtar Kelimeler:Eğitsel Veri Madenciliği, Ders Başarı Ortalaması Tahmini, Sınıflandırma, Lojistik

Özet: Eğitsel Veri Madenciliği, eğitim ortamlarından gelen benzersiz veri türlerini araştırmak için yöntemler geliştirmek, öğrencileri ve öğrendikleri ortamları daha iyi anlamak için bu yöntemleri kullanmakla ilgilenen yeni bir disiplindir. Eğitsel veri madenciliği, bilgisayar bilimi, eğitim ve istatistik alanlarının birleşimi olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin demografik özelliklerinin ve sosyoekonomik durumlarının öğrencilerin yıl sonu genel başarı ortalamalarına olan etkilerini eğitsel veri madenciliği yöntemleri ile analiz etmektir. Bu amaçla, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 2.Dönemi’nde, Yalova ilinde sosyodemografik açıdan farklı 4 resmi ortaokuldaki, 5.6.7.8. sınıf, 1395 ortaokul öğrencisinin, E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden sosyodemografik özelliklerine ilişkin verileri elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen verilerden sınıflandırma teknikleri ve algoritmaları ile yıl sonu genel başarım ortalamaları tahmin edilmiştir. Sınıflandırıcı algoritmaların uygulanması sonucunda yıl sonu genel başarı ortalaması başarımında lojistik algoritmasıiyi tahmini gerçekleştirmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Eğitsel Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmini}, volume={3}, number={1–10}, publisher={Veri Bilimi}, author={Banu ABBASOĞLU}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Banu ABBASOĞLU. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Eğitsel Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmini (Vol. 3). Vol. 3. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
Banu ABBASOĞLU. Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Eğitsel Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmini. no. 1–10, Veri Bilimi, 2020.