Veri Bilimi

Veri Bilimi

Yapay Sinir Ağları ile Reklam Sektöründe Kullanıcı Profili Çıkarma Uygulaması: Çin – Türkiye Örneği

Yazarlar: Muhammed Kürşad UÇAR, İbrahim TOPAL

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 20 - 28

Konular:Fen, Mühendislik, Sosyal

Anahtar Kelimeler:Pazarlama, Tutundurma, Kullanıcı Profili, Türkiye Turizm Yılı, Çin Turizmi, Yapay Sinir Ağlar

Özet: Dünya turizminde önemli noktalardan olan Türkiye’nin pazar payını arttırmak için çeşitli girişimleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, dünyanınkalabalık ülkesi Çin’de 2018 yılı “Türkiye Turizm Yılı” ilan edilmiştir. Türkiye’ye mevcut kapasitesine göre nispeten az turistin geldiği Çin çeşitli fırsatları barındırmaktadır. Türkiye’nin yapacağı başarılı tutundurma faaliyetleri 110 milyar dolarlık Çin pazarındaki payının artmasını sağlayabilecektir. Çalışma ile Türkiye’yi tercih etmesi beklenen Çinli turistlerin profilleri çıkarılarak Türkiye’nin tutundurma faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Tüketicilerce yoğun kullanıma sahip TripAdvisor sitesinden Çinlilerin tüm ülkelerdeki ve ülkelerindeki seyahat geçmişleri toplanmıştır. Çalışma ile Çinlilerin yurtdışı seyahatlerinde Türkiye’yi tercih etme potansiyelleri yapay sinir ağları ile belirlenmiştir. Bu bağlamda öncelikle, geliştirilen model farklı performans kriterleri ile test edilmiştir. Performans değerlendirme kriterleri şunlardır: doğruluk oranı, özgüllük, duyarlılık, kappa katsayısı, F-Ölçümü. Çalışmanın sonucunda yüksek doğruluk oranına sahip, Türkiye’yi seçecek Çinlilerin belirlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede uygun profil seçimi sağlanarak Türkiye turizmi ile ilgili reklamlar Çinlilere gösterilmesine katkı sağlanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Yapay Sinir Ağları ile Reklam Sektöründe Kullanıcı Profili Çıkarma Uygulaması: Çin – Türkiye Örneği}, volume={1}, number={1}, publisher={Veri Bilimi}, author={Muhammed Kürşad UÇAR,İbrahim TOPAL}, year={2018}, pages={20–28} }
APA
KOPYALA
Muhammed Kürşad UÇAR,İbrahim TOPAL. (2018). Yapay Sinir Ağları ile Reklam Sektöründe Kullanıcı Profili Çıkarma Uygulaması: Çin – Türkiye Örneği (Vol. 1, pp. 20–28). Vol. 1, pp. 20–28. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
Muhammed Kürşad UÇAR,İbrahim TOPAL. Yapay Sinir Ağları Ile Reklam Sektöründe Kullanıcı Profili Çıkarma Uygulaması: Çin – Türkiye Örneği. no. 1, Veri Bilimi, 2018, pp. 20–28.