Veri Bilimi

Veri Bilimi

Otel Rezervasyon İptallerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi

Yazarlar: Mehmet BOZ, Erokan CANBAZOĞLU, Zeki ÖZEN, Sevinç GÜLSEÇEN

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 7 - 14

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:otel rezervasyon iptali, makine öğrenmesi, danışmanlı öğrenme

Özet: Konaklama hizmeti veren otellerin maksimum kâr elde edebilmesi için doluluk oranlarının yüksek olması gerekmektedir. Bu sebeple oteller rezervasyon sistemleri aracılığıyla sınırlı sayıdaki odalarını doğru zamanda, doğru müşteriye tahsis etmelidir. Ancak rezervasyonlar çeşitli nedenlerle müşteri tarafından iptal edilebilmektedir. Oteller açısından iptal edilen rezervasyonlar doğru politikalar izlenmezse gelir kaybına neden olabilmektedir. Bu sebeple iptallerin önceden tahmin edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, makine öğrenmesi teknikleriyle 5 farklı otele ait toplam 38.826 kayıttan oluşan hotel rezervasyon verisi kullanılarak otellerin gelecekteki rezervasyonlarının iptal durumları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada sınıflandırma algoritmalarından Random Forest Algoritması (RF), Destek Vektör Makineleri (SVM), k-En Yakın Komşu (kNN) ve Karar Ağacı (C4.5) algoritmaları kullanılarak 4 farklı model oluşturulmuş ve modellerin performans karşılaştırmaları yapılmıştır. En iyi sonuç %73 doğruluk oranı ile C4.5 karar ağacı algoritmasından elde edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Otel Rezervasyon İptallerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi}, volume={1}, number={1}, publisher={Veri Bilimi}, author={Mehmet BOZ,Erokan CANBAZOĞLU,Zeki ÖZEN,Sevinç GÜLSEÇEN}, year={2018}, pages={7–14} }
APA
KOPYALA
Mehmet BOZ,Erokan CANBAZOĞLU,Zeki ÖZEN,Sevinç GÜLSEÇEN. (2018). Otel Rezervasyon İptallerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi (Vol. 1, pp. 7–14). Vol. 1, pp. 7–14. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
Mehmet BOZ,Erokan CANBAZOĞLU,Zeki ÖZEN,Sevinç GÜLSEÇEN. Otel Rezervasyon İptallerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri Ile Tahmin Edilmesi. no. 1, Veri Bilimi, 2018, pp. 7–14.