Veri Bilimi

Veri Bilimi

Türkçe Tweetler Üzerinde Otomatik Soru Tespiti

Yazarlar: İslam MAYDA

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 1 - 6

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Twitter, Türkçe tweetler, Soru tespiti

Özet: Bu çalışmada Twitter'da paylaşılan Türkçe yazılmış tweetlerden, içinde soru geçenleri kural tabanlı yaklaşımla tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri seti olarak rastgele örneklenen tweetler yerine belirli bir etiket ile paylaşılan tweetler kullanılmıştır. Bunun sebebi, bu çalışmada belirli bir odağa yönelik sorulan soruların tespitinin amaçlanmış olmasıdır. Deneyler için, bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda tarihi bir konu konuşulurken izleyicilerin sorularıyla programa katkıda bulunması amacıyla açılan etiketle paylaşılan 354 tweet toplanmıştır. Bu tweetlerdeki yazım hatalarını düzeltmede Zemberek kütüphanesinden yararlanılmıştır. Daha sonra Türkçe soru cümlesi yapısına göre, kesinlik değerini veya duyarlılık değerini yüksek tutmayı amaçlayan 3 farklı basit kural tanımlanmış ve her biri ayrı yöntem olarak deneylerde uygulanmıştır. Deneyler sonucunda %100 kesinlik, %96,48 duyarlılık ve 0.929 F-skoru değerleribaşarılı performanslar olarak kaydedilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Türkçe Tweetler Üzerinde Otomatik Soru Tespiti}, volume={1}, number={1}, publisher={Veri Bilimi}, author={İslam MAYDA}, year={2018}, pages={1–6} }
APA
KOPYALA
İslam MAYDA. (2018). Türkçe Tweetler Üzerinde Otomatik Soru Tespiti (Vol. 1, pp. 1–6). Vol. 1, pp. 1–6. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
İslam MAYDA. Türkçe Tweetler Üzerinde Otomatik Soru Tespiti. no. 1, Veri Bilimi, 2018, pp. 1–6.