Veri Bilimi

Veri Bilimi

Uydu görüntülerinden zincir kod ve en uzun ortak alt küme yöntemleri ile yarı otomatik yol bulma

Yazarlar: Muhammed TEKİN, Müfit ÇETİN

Cilt 2 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 61 - 72

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Uydu görüntüleri, yol tespiti, zincir kod, uzun ortak alt küme

Özet: Bu çalışmada uydu resimlerindeki yolların tespitinde yeni bir yarı otomatik önişlem yöntemi geliştirilmeye çalışılmıştır. Sistem dört ana aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, uydu görüntüsündeki kenarlıkların ortaya çıkarılma işlemidir. İkinci aşama, zincir kod yönteminin (chaincode) kenar nesnelerine uygulanarak her bir kenar nesnesine ait zincir kodun elde edilmesidir. Üçüncü aşama,uzun ortak alt küme (longest common subsequence) yöntemi ile zincir kod benzerlikleri karşılaştırılarak birbirine benzer kenarların otomatik tespit edilmesidir. Son aşama ise, belirlenen yol kriterlerine ve istatiksel parametrelerden faydalanılarak hatalı piksellerin elimine edilmesidir. Önerilen yöntem kullanılarak üç adet örnek uydu görüntüsünde denemeler yapıldığında sırarsıyla duyarlılık (sensitivity) %60’lar civarında, belirginlik (specifity) değeri %90 üzeri, doğruluk (accuracy) ise %80 civarı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar önerilen sistemin düşük hata oranı ile kullanılabilir bir önişlem yöntemi olduğunu göstermiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Uydu görüntülerinden zincir kod ve en uzun ortak alt küme yöntemleri ile yarı otomatik yol bulma}, volume={2}, number={1}, publisher={Veri Bilimi}, author={Muhammed TEKİN,Müfit ÇETİN}, year={2019}, pages={61–72} }
APA
KOPYALA
Muhammed TEKİN,Müfit ÇETİN. (2019). Uydu görüntülerinden zincir kod ve en uzun ortak alt küme yöntemleri ile yarı otomatik yol bulma (Vol. 2, pp. 61–72). Vol. 2, pp. 61–72. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
Muhammed TEKİN,Müfit ÇETİN. Uydu Görüntülerinden Zincir Kod ve En Uzun Ortak Alt Küme Yöntemleri Ile Yarı Otomatik Yol Bulma. no. 1, Veri Bilimi, 2019, pp. 61–72.