Veri Bilimi

Veri Bilimi

Kripto Para Değerleri için Spekülatif Fiyat Balonlarının Test Edilmesi : Bitcoin Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar: Atilla HEPKORUCU, Sevdanur GENÇ

Cilt 2 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 44 - 50

Konular:Sosyal

Anahtar Kelimeler:Bitcoin, Kripto Para Birimleri, Fiyat Balonları, ADF Birim Kök Testleri, Durağanlık

Özet: Bu çalışmanın amacı; Bitcoin varlığının incelenerek, Kripto para birimleri için spekülatif fiyat şişkinliklerinin belirlenmesidir. Kripto para birimleri içinde işlem hacmiyüksek olan varlık Bitcoin olarak belirlenmiş ve bu nedenle kripto para fiyatlarının veri üretme mekanizmasını yansıtabileceği düşünülmüştür. Tüm kripto para birimlerinin değerleri yakın zamanda çok dalgalanma göstermiştir. Bu değişimin nedeni olarak spekülatif fiyat şişkinlikleri gösterilebilir. Eğer neden spekülatif fiyat artışı değil ise piyasanın sistematik riskinin arttığı sonucuna varılabilir. Çalışma aralığı, Bitcoin varlığının getiri volatilitesinin arttığı dönem seçilmeye çalışılmıştır. Öncelikle durağanlığın test edilmesi amacıyla standart Arttırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi kullanılmıştır. Fiyat şişkinliklerinin belirlenmesi için; dağılımlarında aşırı sağ kuyruk yapısını dikkate alan, özyinelemeli bir yapıya sahip olan ve çoklu fiyat balonlarının tespiti için geliştirilen GSADF (Phillips, Shi ve Yu; 2013) testi kullanılmıştır. Amaçlanan fiyat değişiminin nedeninin spekülatif olup olmadığının belirlenmesidir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Kripto Para Değerleri için Spekülatif Fiyat Balonlarının Test Edilmesi : Bitcoin Üzerine Bir Uygulama}, volume={2}, number={1}, publisher={Veri Bilimi}, author={Atilla HEPKORUCU,Sevdanur GENÇ}, year={2019}, pages={44–50} }
APA
KOPYALA
Atilla HEPKORUCU,Sevdanur GENÇ. (2019). Kripto Para Değerleri için Spekülatif Fiyat Balonlarının Test Edilmesi : Bitcoin Üzerine Bir Uygulama (Vol. 2, pp. 44–50). Vol. 2, pp. 44–50. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
Atilla HEPKORUCU,Sevdanur GENÇ. Kripto Para Değerleri Için Spekülatif Fiyat Balonlarının Test Edilmesi : Bitcoin Üzerine Bir Uygulama. no. 1, Veri Bilimi, 2019, pp. 44–50.