Veri Bilimi

Veri Bilimi

Nesnelerin İnterneti Güvenliğinde Blok Zinciri Uygulamaları

Yazarlar: İrfan KÖSESOY

Cilt 2 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 1 - 9

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Blockchain, Nesnelerin İnterneti, IoT, Siber Güvenlik

Özet: IoT cihazların askeri ve sivil alanda kullanımı yaygınlaşmakta, bununla birlikte her alana özgü cihaz sayısı ve buna paralel olarak üretilen veri miktarı da önemli ölçüde artmaktadır. IoT’nin hızla gelişmesi, cihazların ve cihazlar arasında paylaşılan verilerin güvenlik sorununu de beraberinde getirmektedir.  Düşük bellek, düşük bilgi işlem gücü ve sınırlı pil ömrü IoT cihazlarının tipik özellikleridir. Cihazlar, heterojen yapıları ve kısıtlı kaynaklarından dolayı karmaşık ve maliyetli hesaplamalara sahip geleneksel güvenlik önlemleri ile korunamamaktadır. Başlangıçta sadece finansal değer transferi için tasarlanmış olan blok zinciri teknolojisi son yıllarda siber güvenlik alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Blok zincirinin hata töleransı, kriptografik güvenlik avantajı ve ademi merkeziyetçi mimarisi gibi özellikleri sayesinde dünya genelinde birçok araştırmacı ve veri güvenlik analistini bu teknolojiyi IoT’nin güvenlik ve gizlilik problemlerini çözmek için nasıl kullanıabileceğine odakladı. Bu çalışmada, blok zincirinin IoT güvenliğinde karşılaşılan problemleri çözme potansiyeli analiz edildi. Bu amaçla IoT güvenliğinde karşılaşılan problemlerin neler olduğu, blok zinciri teknolojisinin nasıl işlediği ve literatürde blok zinciriteknolojisinin IoT güvenliğinde nasıl çözüm olarak önerildiği anlatımıştır. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Nesnelerin İnterneti Güvenliğinde Blok Zinciri Uygulamaları}, volume={2}, number={1}, publisher={Veri Bilimi}, author={İrfan KÖSESOY}, year={2019}, pages={1–9} }
APA
KOPYALA
İrfan KÖSESOY. (2019). Nesnelerin İnterneti Güvenliğinde Blok Zinciri Uygulamaları (Vol. 2, pp. 1–9). Vol. 2, pp. 1–9. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
İrfan KÖSESOY. Nesnelerin İnterneti Güvenliğinde Blok Zinciri Uygulamaları. no. 1, Veri Bilimi, 2019, pp. 1–9.