Veri Bilimi

Veri Bilimi

Beyin MR Görüntülerinin İyileştirilmesi için Kuadratik Görüntü Filtre Tasarımı

Yazarlar: Süleyman UZUN, Emre DANDIL, Esin KARAGÖZ

Cilt 2 , Sayı 2 , 2019 , Sayfalar 34 - 38

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Kuadratik görüntü filtreleri, MR görüntüleri, beyin tümörleri, genetik algoritmalar, görüntü iyileştirme

Özet: Doğrusal olmayan filtreler sınıfına ait Volterra filtrelerinin bir alt sınıfı olan Kuadratik görüntü filtreleri, doğrusal olmayan karakteristiklere sahip görüntülerin işlenmesinde doğrusal filtrelere göre daha iyi sonuç üretirler. Bu çalışmada, Kuadratik görüntü filtreleri kullanılarak beyin MR görüntülerin iyileştirilmesi için bir filtre tasarlanmıştır. Çalışmada kullanılan Kuadratik görüntü filtrelerin maske ağırlıkları farklı eğitim görüntüleri üzerinde Genetik Algoritmalar ile eğitilerek belirlenmiştir. Hesaplanan ağırlıklar kullanılarak beyin MR görüntüleri filtrelenerek iyileştirilen görüntüler elde edilmiştir. Tasarlanan filtrenin başarısını ölçmek için aynı görüntüler medyan filtre ile filtrelenerek görüntü kaliteleri bir birleri ile karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, önerilen filtrenin görüntülerdeki tümörlü bölgelerin tespiti ve bu bölgelerinin kenarlarının daha iyi korunduğu görülmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Beyin MR Görüntülerinin İyileştirilmesi için Kuadratik Görüntü Filtre Tasarımı}, volume={2}, number={2}, publisher={Veri Bilimi}, author={Süleyman UZUN,Emre DANDIL,Esin KARAGÖZ}, year={2019}, pages={34–38} }
APA
KOPYALA
Süleyman UZUN,Emre DANDIL,Esin KARAGÖZ. (2019). Beyin MR Görüntülerinin İyileştirilmesi için Kuadratik Görüntü Filtre Tasarımı (Vol. 2, pp. 34–38). Vol. 2, pp. 34–38. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
Süleyman UZUN,Emre DANDIL,Esin KARAGÖZ. Beyin MR Görüntülerinin İyileştirilmesi Için Kuadratik Görüntü Filtre Tasarımı. no. 2, Veri Bilimi, 2019, pp. 34–38.