Veri Bilimi

Veri Bilimi

Beyaz Cevher Hiperintensitelerinin Beyin MR Görüntüleri Üzerinde Bilgisayar Destekli Otomatik Tespiti

Yazarlar: Gökhan UÇAR, Emre DANDIL, Ali AYDOĞDUOĞLU

Cilt 2 , Sayı 2 , 2019 , Sayfalar 11 - 17

Konular:Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Beyaz Cevher Hiperintensitesi, MR Görüntüleri, Bilgisayar Destekli Teşhis, Regresyon Analizi

Özet: Beyinde oluşan hastalıklarda hekimlerin uygun tedavi yöntemine karar verebilmesi için, patolojik olgunun tür, konum, büyüklük ve sınır özelliklerinin yüksek doğrulukla tespit edebilmesi gerekmektedir. Bu patolojilerin tespitinde ilk önce kullanılan tetkik yöntemi manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğidir. Pratikteki çalışmaların çoğunda doktorların görüntüyü inceleyerek karar verdiği, görüntüye bakarak karar veremediği durumlarda ise laboratuvar tetkikleri ile hastalık teşhisine karar verdiği görülmektedir. Bu çalışmada MR görüntüleri kullanılarak görüntü işleme yöntemleri ile beyaz cevher hiperintensitelerinin bilgisayar destekli tespitine yönelik bir sistem tasarlanmıştır. MR görüntüsü üzerindeki beyaz cevher hiperintensitesi oluşumları bulunarak resim üzerinde işaretlenmiş ve boyutları hesaplanmıştır. Son olarak regresyon analizi kullanılarak elle işaretlenmiş resim ile tasarlanan sistem tarafından işaretlenen alanların benzerlik oranı çıkartılmıştır ve karşılaştırılmıştır.  Özetle, önerilen sistemin, beyaz cevher hiperintensitelerinin tespitinde, ikinci bir araç olarak kullanılabileceği görülmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Beyaz Cevher Hiperintensitelerinin Beyin MR Görüntüleri Üzerinde Bilgisayar Destekli Otomatik Tespiti}, volume={2}, number={2}, publisher={Veri Bilimi}, author={Gökhan UÇAR,Emre DANDIL,Ali AYDOĞDUOĞLU}, year={2019}, pages={11–17} }
APA
KOPYALA
Gökhan UÇAR,Emre DANDIL,Ali AYDOĞDUOĞLU. (2019). Beyaz Cevher Hiperintensitelerinin Beyin MR Görüntüleri Üzerinde Bilgisayar Destekli Otomatik Tespiti (Vol. 2, pp. 11–17). Vol. 2, pp. 11–17. Veri Bilimi.
MLA
KOPYALA
Gökhan UÇAR,Emre DANDIL,Ali AYDOĞDUOĞLU. Beyaz Cevher Hiperintensitelerinin Beyin MR Görüntüleri Üzerinde Bilgisayar Destekli Otomatik Tespiti. no. 2, Veri Bilimi, 2019, pp. 11–17.