Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Radikalleşme Süreçleri: PKK Örneği

Yazarlar: Merve ÖNENLİ GÜVEN

Cilt 1 , Sayı 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:PKK,Radikalleşme,Şiddetle Radikalleşme,Terör,Terörizm

Özet: Radikalleşme kavramı terör olgusu ile beraber değerlendirildiğinde, şiddet unsuru iki kavramı ilişkilendiren temel yapı taşını meydana getirmektedir. Literatürde, bireyin bir terör örgütüne katılım kararının, kişinin radikalleşmesi ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Ancak her terör örgütünün, kendi dinamikleri çerçevesinde özellikleri fark etmektedir. Bu farklılıklar da birey-örgüt ilişkisinin anlaşılması için ortak bir patern çıkarmayı zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada, PKK’ya katılmış bir kişinin, radikalleşmesinin mi katılım kararı almasında etkili olduğu konusu tartışmaya açılmıştır. PKK’ya katılım kararının, beraberinde radikalleşmeyi getirip getirmediği konusu; PKK’nın kongre kararları, eleman temin yöntemleri, örgüte katılım yaşı, yoğunlukla katılımın gerçekleştiği bölgelerin özellikleri üzerinden irdelenmiştir. Yöntem olarak PKK’ya ait açık kaynaklarda yer alan dokümanlar üzerinden içerik incelemesi yapılmıştır. Elde edilen verilerin nitelik incelemesi kapsamında, PKK’ya katılım süreçlerinde kişinin içinde bulunduğu psikolojik ve sosyo-ekonomik durumlarının, terör örgütünün eleman-temin şebekesinin, terör örgütünün manipülasyon ve propaganda tekniklerinin, bireyin karar alma süreçlerini etkilediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda PKK’nın, propaganda ve manipülasyon yöntemleri çerçevesinde bir örgüt imajinasyonu tesis ettiği, alternatif yaşam vaadi içeren bu örgüt imajinasyonunun da kişinin terör örgütüne katılım kararında etkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bazı bireylerde PKK’ya katılımın; örgüt ideolojisi temelinde şiddeti sürdürme amacıyla değil, kişinin zihninde yaratılan örgüt imajinasyonu çerçevesinde vaat edilen alternatif yaşama ulaşmak maksadıyla gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2022, title={Radikalleşme Süreçleri: PKK Örneği}, volume={1}, number={0}, publisher={Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi}, author={Merve ÖNENLİ GÜVEN}, year={2022} }
APA
KOPYALA
Merve ÖNENLİ GÜVEN. (2022). Radikalleşme Süreçleri: PKK Örneği (Vol. 1). Vol. 1. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Merve ÖNENLİ GÜVEN. Radikalleşme Süreçleri: PKK Örneği. no. 0, Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi, 2022.