Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Silahlı Çatışma Bölgelerinde Saha Çalışması Nasıl Yapılır? Akademisyenler İçin Bir Yol Haritası Örneği

Yazarlar: Başar BAYSAL

Cilt 1 , Sayı 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:FARC,Katılımcı Gözlem,Kolombiya,Mülakat,Odak Grup,Saha Çalışması,Silahlı Çatışma

Özet: Terörizm konularında birincil veriye dayalı çalışmaların eksikliği düşünüldüğünde silahlı çatışma bölgelerinde daha fazla saha çalışması yapılması ihtiyacı kendini göstermektedir. Bu çalışma okuyuculara silahlı çatışma bölgelerinde icra edilecek olan saha çalışmaları ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada saha çalışması ile ilgili olan genel bilgiler 2020-2021 tarihleri arasında Kolombiya’da icra edilen saha çalışmasında edinilen tecrübeler ile desteklenerek sunulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde silahlı çatışma bölgelerinde neden saha çalışmaları yapılması gerektiği ve bunun faydaları ortaya konulmuştur. İkinci olarak saha çalışmalarında kullanılabilecek katılımcı gözlem, mülakat ve odak grup çalışması yöntemleri incelenmiş ve bunların silahlı çatışma bölgeleri uygulanması ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Saha çalışmaları insanla doğrudan temas kurulan çalışmalar olduğundan araştırma etiği konusu da önem kazanmaktadır. Bu sebeple çalışmanın üçüncü bölümünde silahlı çatışma bölgelerinde icra edilecek saha çalışmalarında dikkat edilmesi gereken etik konular tartışılmış ve etik kurul süreçleri ile ilgili pratik bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Son olarak silahlı çatışma bölgelerinde yapılacak saha çalışmalarında karşılaşılabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri konusu yukarıda belirtilen saha çalışmasında edinilen tecrübeler ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda okuyuculara bu konuda bir fikir vermek adına araştırmacıların güvenliği, katılımcıların güvenliği ve toplanan verilerin güvenliği konularında ilgili saha çalışmasında alınmış olan tedbirler açıklanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2022, title={Silahlı Çatışma Bölgelerinde Saha Çalışması Nasıl Yapılır? Akademisyenler İçin Bir Yol Haritası Örneği}, volume={1}, number={0}, publisher={Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi}, author={Başar BAYSAL}, year={2022} }
APA
KOPYALA
Başar BAYSAL. (2022). Silahlı Çatışma Bölgelerinde Saha Çalışması Nasıl Yapılır? Akademisyenler İçin Bir Yol Haritası Örneği (Vol. 1). Vol. 1. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Başar BAYSAL. Silahlı Çatışma Bölgelerinde Saha Çalışması Nasıl Yapılır? Akademisyenler İçin Bir Yol Haritası Örneği. no. 0, Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi, 2022.