Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Türkiye’de Terörizm ve Radikalleşme Literatürü Üzerine Bir İnceleme: Akademik Makaleler

Yazarlar: Erol Başaran BURAL

Cilt 1 , Sayı 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Kelime Bulutu,Literatür,Radikalleşme,Terör,Terörizm

Özet: Bu çalışmada amaç, Türkiye’deki terörizm ve radikalleşme literatürünün durumunu, Türkiye’deki hakemli dergilerde yayımlanan akademik makaleleri, yabancı yayınlarda yayımlanan makalelerle, miktar ve içerik açısından kıyaslayarak incelemektir. Bu kapsamda, Türkçe literatürün önemli bir bölümünü teşkil eden, Türkiye’deki hakemli ulusal dergilerde yayımlanan akademik makaleler yabancı yayınlarda yayımlanan makalelerle kıyaslanarak incelenmiş, Türkçe literatüre terörizm ve radikalleşme alanlarında katkı sağlayan akademik makaleler nicelik ve içerik açısından analiz edilmiştir. Terörizm ve radikalleşme alanlarında Türkiye’de yayımlanan akademik makaleleri tespit edebilmek için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bünyesindeki Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren TR Dizin internet sitesinden faydalanılmıştır. Bu çerçevede elde edilen veriler büyük hacimli metinlerin kategorilere indirgenmesini sağlayan “içerik analizi” yöntemi ile analiz edilmiştir. TR Dizin tarafından listelenen makalelerin başlıkları ve makale özetleri taranan anahtar kelimeye göre bir araya getirilerek metinler içerisinde sık tekrar eden kelimeler tespit edilmiş ve kelime bulutlarıyla görselleştirilmiştir. Türkiye’deki terörizm ve radikalleşme çalışmalarının, nicel açıdan yabancı yayınlarda yayımlanan çalışmalara göre daha geriden geldiği, içerik açısından ise çoğunlukla yabancı yayınlarda yayımlanan makale konularını tekrar ettiği araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2022, title={Türkiye’de Terörizm ve Radikalleşme Literatürü Üzerine Bir İnceleme: Akademik Makaleler}, volume={1}, number={0}, publisher={Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi}, author={Erol Başaran BURAL}, year={2022} }
APA
KOPYALA
Erol Başaran BURAL. (2022). Türkiye’de Terörizm ve Radikalleşme Literatürü Üzerine Bir İnceleme: Akademik Makaleler (Vol. 1). Vol. 1. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Erol Başaran BURAL. Türkiye’de Terörizm ve Radikalleşme Literatürü Üzerine Bir İnceleme: Akademik Makaleler. no. 0, Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi, 2022.