Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi

Türkiye’de Terörizm Çalışmaları: Lisansüstü Tez ve Program Müfredatlarının İncelenmesine Dair Bir Analiz

Yazarlar: Merve SEREN Elif GÜLTEKİN

Cilt 1 , Sayı 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Doktora Tezi,Lisansüstü Eğitim,Terör,Terörizm,Üniversite,Yüksek Lisans Tezi

Özet: Kuruluşundan itibaren amaç, motivasyon, yöntem, imkân ve kabiliyetleri itibarıyla birbirinden farklılık sergileyen iç ve dış kaynaklı çok sayıda terör örgütünün hedefinde konumlanan Türkiye’nin, terörizmle mücadelede on yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimi akademiyle buluşturması oldukça geç bir dönemde gerçekleşmiştir. Esasında Türkiye’nin terörizm çalışmalarına ilişkin akademik farkındalığı ve bilinci daha erken bir dönemde gelişmiş olmasına rağmen; zihinsel dönüşüm ve hazırlığın, kurumsallaşma süreç ve seviyesi ile paralel seyretmediğini söylemek mümkündür. Bunun temel sebebi Türkiye’de terörizm çalışmalarına yönelik kurumsallaşmanın geç ortaya çıkması ve halen bu kurumsallaşma çabalarının devam etmesidir. Nitekim bu makale, Türkiye’de 2000’lerin başından itibaren terör ve terörizmle ilgili konularda tedricen artan akademik ilginin; lisansüstü tez çalışmalarına yansıyan somut çıktısı kadar, aynı zamanda bu ilginin neden halen kurumsallaşmayı istenilen seviyeye taşıyamadığını irdelemektedir. Zira lisansüstü tez çalışmalarına dair toplanan verilerin ortaya koyduğu nicel bulgular, terörizmle ilgili Türkçe literatürün hızla zenginleştiğine dair iyimser; buna mukabil tezlerin kapsam ve muhteviyatı, akademik programların, alan uzmanı akademisyenlerin ve müfredatın yetersizliği ise niteliğe dair kötümser bir tablo çizmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2022, title={Türkiye’de Terörizm Çalışmaları: Lisansüstü Tez ve Program Müfredatlarının İncelenmesine Dair Bir Analiz}, volume={1}, number={0}, publisher={Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi}, author={Merve SEREN Elif GÜLTEKİN}, year={2022} }
APA
KOPYALA
Merve SEREN Elif GÜLTEKİN. (2022). Türkiye’de Terörizm Çalışmaları: Lisansüstü Tez ve Program Müfredatlarının İncelenmesine Dair Bir Analiz (Vol. 1). Vol. 1. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Merve SEREN Elif GÜLTEKİN. Türkiye’de Terörizm Çalışmaları: Lisansüstü Tez ve Program Müfredatlarının İncelenmesine Dair Bir Analiz. no. 0, Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi, 2022.