Turkic Linguistics and Philology

Turkic Linguistics and Philology

Alpha-PVP (Flakka) Jargonunun Semasiyolojik Analizi

Yazarlar: Utku Tanrıvere

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 43-52

Konular:-

Anahtar Kelimeler:göstergebilim, anlambilim, semasiyoloji, jargon, uyuşturucu madde, alpha-pvp, flakka

Özet: Belirli bir sosyal grup etrafında oluşan ve ölçünlü (ortak) dilden ayrılarak kendine özgü sözcük-anlam ilişkilerine sahip olan dilsel ifadeler jargon olarak adlandırılmaktadır. Uyuşturucu maddelerin ise yaygın adları yerine bunlarla aynı anlama gelen başka birtakım sözcüklerin kullanıldığı görgül olarak bilinmektedir. Banyo tuzları olarak da bilinen sentetik katinon grubuna dahil olan alpha-PVP nispeten kısa bir süredir uyuşturucu madde olarak üretilip satılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, maddeyi nitelemek amacıyla kullanılan sözcükler tespit edilmiş ve bu örneklerin nasıl oluşturulduğu değerlendirilmiştir. “Zombi hapı”, “flakka” ve “gravel” olarak belirlenen ikame adlandırmalar ayrı ayrı sözcük anlamları ve bağlamsal anlamları yönünden ele alınmış, ayrıca maddenin nitelikleri bakımından da karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, değerlendirmeye konu edilen sözcükler ile madde arasında önemli bağıntılar bulunduğunu ortaya koymuş ve ayrıca bu inceleme kapsamında “flakka” sözcüğünün kökenine dair yeni bir öneri gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. Sonuçların hem uyuşturucu maddeyle mücadele bağlamında topluma hem de uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele yönünden kolluk gücünün çalışmalarına fayda sağlaması hedeflenmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Alpha-PVP (Flakka) Jargonunun Semasiyolojik Analizi}, volume={1}, number={1}, publisher={Turkic Linguistics and Philology}, author={Utku Tanrıvere}, year={2018}, pages={43–52} }
APA
KOPYALA
Utku Tanrıvere. (2018). Alpha-PVP (Flakka) Jargonunun Semasiyolojik Analizi (Vol. 1, pp. 43–52). Vol. 1, pp. 43–52. Turkic Linguistics and Philology.
MLA
KOPYALA
Utku Tanrıvere. Alpha-PVP (Flakka) Jargonunun Semasiyolojik Analizi. no. 1, Turkic Linguistics and Philology, 2018, pp. 43–52.