Turkic Linguistics and Philology

Turkic Linguistics and Philology

Aşkî’nin Heft Peyker Mesnevisi ve Eserde Bulunan İkilemeler

Yazarlar: Aslı Aytaç

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 27-33

Konular:-

Anahtar Kelimeler:aşki, heft peyker, tercüme, mesnevi, kileme

Özet: XV. yüzyıl şairlerinden Aşkî’nin Heft Peyker mesnevisi Nizâmî-i Gencevî’nin aynı adlı eserinin ufak farklarla bir tercümesidir. Yazım yılı 861/1456-57’dir. Eser, Anadolu sahasında Nizâmî’nin eserinden yapılan bugün eldeki ilk tercüme olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Aşkî’nin Heft Peyker mesnevisi tanıtılarak eserde yer alan ikilemeler tespit edilmiş ve Nizâmî’nin eserindeki ikilemelerle bir karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre, Aşkî’nin eserine kendi eklediği ikilemeler ve Nizâmî’den tercüme edilenlerin ne şekilde çevrildiğine iki metinden örneklerle işaret edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Aşkî’nin Heft Peyker Mesnevisi ve Eserde Bulunan İkilemeler}, volume={1}, number={1}, publisher={Turkic Linguistics and Philology}, author={Aslı Aytaç}, year={2018}, pages={27–33} }
APA
KOPYALA
Aslı Aytaç. (2018). Aşkî’nin Heft Peyker Mesnevisi ve Eserde Bulunan İkilemeler (Vol. 1, pp. 27–33). Vol. 1, pp. 27–33. Turkic Linguistics and Philology.
MLA
KOPYALA
Aslı Aytaç. Aşkî’nin Heft Peyker Mesnevisi ve Eserde Bulunan İkilemeler. no. 1, Turkic Linguistics and Philology, 2018, pp. 27–33.