Turkic Linguistics and Philology

Turkic Linguistics and Philology

İki Binli Yılların Başında Altay Dilleri Araştırmaları: Çalışmalar, Yöntemler, Eğilimler

Yazarlar: Emine Yılmaz

Cilt 1 , Sayı 1 , 2018 , Sayfalar 1-15

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Altay dilbilimi,Sesbilgisi,Biçimbilgisi,Sözdizimi,Yöntem

Özet: On sekizinci yüzyıldan itibaren, Hint-Avrupa dilleri üzerinden yürütülen tarihsel ve karşılaştırmalı dilbilim çalışmaları ve genetik akrabalık tartışmaları, diğer dil ailelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da başlatıcısı olmuştur. Bu ailelerden biri de, başlangıçta Tatar, İskit, Turan, Ural-Altay vb. biçimde adlandırılmış olan Altay dilleri ailesidir. Karşılaştırmalı dilbilim yöntemlerinin ilerlemesiyle, doğal olarak, kullanılan ölçütler de değişmiştir. Özellikle iki binli yılların başlangıcından itibaren, tipoloji çalışmalarının da ilerlemesiyle, karşılaştırmalı Altay dilbiliminde odak sesbilgisinden biçimbilgisine doğru kaymıştır. Bu yazıda, başlangıcından bugüne Altay dilbilimi araştırmalarının izlediği seyir kısaca değerlendirildikten sonra, Altay dilleri kuramının iki binli yılların başlangıcındaki görünümüne odaklanılacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={İki Binli Yılların Başında Altay Dilleri Araştırmaları: Çalışmalar, Yöntemler, Eğilimler}, volume={1}, number={1}, publisher={Turkic Linguistics and Philology}, author={Emine Yılmaz}, year={2018}, pages={1–15} }
APA
KOPYALA
Emine Yılmaz. (2018). İki Binli Yılların Başında Altay Dilleri Araştırmaları: Çalışmalar, Yöntemler, Eğilimler (Vol. 1, pp. 1–15). Vol. 1, pp. 1–15. Turkic Linguistics and Philology.
MLA
KOPYALA
Emine Yılmaz. İki Binli Yılların Başında Altay Dilleri Araştırmaları: Çalışmalar, Yöntemler, Eğilimler. no. 1, Turkic Linguistics and Philology, 2018, pp. 1–15.