Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

ÜNİVERSİTE HİZMET KALİTESİ FAKTÖRLERİ VE ÖĞRENCİ ÖNCELİKLERİ

Yazarlar: ["Murat TOPALOGLU", "Nour HUSSEIN", "Oznur AZIZOGLU"]

Cilt - , Sayı Cilt 2 Sayı 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Hizmet Kalitesi,Üniversite,Yükseköğretim

Özet: Araştırmacılar son 30 yılda üniversite hizmet kalitesi konusunda kalite faktörlerini ayrı ayrı ele alan çok sayıda çalışma üretmiştir, ancak tüm kalite faktörlerini bütüncül bir bakış açısıyla sunan çok az çalışma vardır. Üniversitenin toplum, iş dünyası, akademisyenler gibi farklı paydaşları olsa da, tüm paydaşları arasında en önemli olanı şüphesiz öğrencilerdir.  Bu çalışma konuyu öğrenci perspektifinden incelemeyi amaçlamış ve hangi hizmet kalitesi faktörlerinin öğrenciler tarafından önemli görüldüğünü ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bu araştırma sonucunda öğretim, akademik ve akademik olmayan tesisler, öğrenci işleri, sürdürülebilirlik, uluslararasılaşma ve kariyer merkezi konularında sunulan hizmetlerle alakalı faktörlerin öğrencilerin dikkatini çektiği tespit edilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA