Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

PAKİSTAN YÜKSEK ÖĞRENİMİNDE MALİYET PAYLAŞIM İHTİYACININ ARAŞTIRILMASI

Yazarlar: ["Asma FAZAL", "Mohsin ULLAH", "Syed ZAIN UL ABDIN"]

Cilt - , Sayı Cilt 2 Sayı 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Maliyet Paylaşımı,Pakistan,Öğrenci,Yükseköğrenim

Özet: Maliyet paylaşımı stratejisi, birçok ülkede yükseköğrenim maliyetinin yükünü paylaşmak için kullanılmaktadır. Maliyet hükümet, veliler, öğrenciler ve diğer kuruluşlar arasında paylaşılır. Pakistan gelişmekte olan bir ülke olduğundan ve öğrencilerin çoğunluğu yükseköğrenim alamadığından, maliyet paylaşımı politikası Pakistan'da da uygulanmaktadır. Bu nedenle devletin ihtiyaç sahiplerine ve hak edenlere yeterince kaynak vermesi gerekir, çünkü sonuçta ülke bundan faydalanacaktır. Bu araştırma, öğrencilerin karşılaştığı sorunları çözmek için nitel yöntemler kullanılmıştır. Yükseköğrenime erişim sistemlerini iyileştirmek için dikkate alınabilecek bazı önemli eksiklikler vurgulanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA