Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

KAYIRMACILIK KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ ve BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÖNERİSİ

Yazarlar: ["Metin GÜNAY", "Ahmet Serhat ANAÇ", "Kubilay ÖZYER"]

Cilt - , Sayı Cilt 2 Sayı 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Kayırmacılık,Nepotizm,Ölçek geliştirme

Özet: Bu çalışma, ülkemizdeki kayırmacılık literatüründe var olan bazı çarpıklıkları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden arşiv tarama şeklinde gerçekleştirilen bu çalışmada, kayırmacılık literatüründe yer alan bazı kayırmacı davranış örnekleri verilmekte, kayırmacılıkla ilgili kavramlara yüklenen mânâların değişik çalışmalarda nasıl farklılaştığını, kavramlar arası anlam kaymalarını ve bir ölçek eleştirisi üzerinden yeni bir ölçek geçerleme çalışmasının yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA