Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

Duygusal Emek: Kavramsal Bir Derleme

Yazarlar: Ahmet Serhat ANAÇ, Kubilay ÖZYER

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 51-64

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Duygusal emek,Yüzeysel rol yapma,Derinden rol yapma,Samimi davranış

Özet: Bu çalışmada duygusal emek kavramının tanımı ve alt boyutları, kavramla ilgili yaklaşımlar, diğer değişkenlerle olan ilişkiler yer almaktadır. Duygusal emek kavramının literatüre kazandıran Amerikalı sosyolog Arlie R. Hochschild’in bu kavrama yaklaşımı ile sonrasındaki araştırmacıların yaklaşımları kronolojik olarak sunulmuştur. Daha sonra bu yaklaşımların karşılaştırmaları yapılarak farklı yönleri ortaya konmuştur. Çalışmada ayrıca duygusal emeğin örgütler için önemine, çalışanlara ve örgütlere etkilerine ve sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise çalışanlar, örgütler ve araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Duygusal Emek: Kavramsal Bir Derleme}, volume={1}, number={51–64}, publisher={Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi}, author={Ahmet Serhat ANAÇ,Kubilay ÖZYER}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Ahmet Serhat ANAÇ,Kubilay ÖZYER. (2021). Duygusal Emek: Kavramsal Bir Derleme (Vol. 1). Vol. 1. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ahmet Serhat ANAÇ,Kubilay ÖZYER. Duygusal Emek: Kavramsal Bir Derleme. no. 51–64, Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 2021.