Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi

Pakistan Havayolu Sektörü Çalışanlarının İş Performansında Duygusal Zekanın Rolü

Yazarlar: Yasir Alam, Maria Khalid, Faiza Gohar

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 24-36

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Duygusal Zeka,Öz,Uygusal Değerlendirme,Başkalarının Duygularını Değerlendirme,Duygu Kullanımı,Duyguların Düzenlenmesi,Havayolu Endüstrisi,İş performansı

Özet: Batının coğrafi bağlamında duygusal zeka fikri Pakistan gibi Asya ülkelerinde kapsamlı bir şekilde araştırılmış, özellikle Pakistan'ın havayolu endüstrisine çok az ilgi gösterilmiştir. Bu çalışma, duygusal zekanın havayolu sektörü çalışanları arasında iş performansı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda, çalışmada veri toplamak için nicel bir araştırma yöntemi olan karmaşık uyarlanmış çok faktörlü anket aracı kullanılmıştır. Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ve Air Blue'nun yüz çalışanı bu çalışmaya dahil edildi. Duygusal zeka, Wong & Law'ın EI Ölçeği (WLEIS) ile incelenirken, iş performansı Williams & Anderson yapıları (WAJPC) ile incelendi. Bu çalışmanın bulguları, duygusal zekanın genel boyutları olan diğerlerinin duygusal değerlendirmesi, kendini duygusal değerlendirmesi, duygu düzenlemesi ve duygu kullanımı ile iş performansı arasında pozitif bir ilişki olduğunu görülmüştür. Genel olarak, bu çalışma mevcut duygusal zeka literatürüne çeşitli katkılar sağlamıştır ve ayrıca gelecekteki birkaç araştırma yönü de sağlanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Pakistan Havayolu Sektörü Çalışanlarının İş Performansında Duygusal Zekanın Rolü}, volume={1}, number={24–36}, publisher={Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi}, author={Yasir Alam,Maria Khalid,Faiza Gohar}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Yasir Alam,Maria Khalid,Faiza Gohar. (2021). Pakistan Havayolu Sektörü Çalışanlarının İş Performansında Duygusal Zekanın Rolü (Vol. 1). Vol. 1. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Yasir Alam,Maria Khalid,Faiza Gohar. Pakistan Havayolu Sektörü Çalışanlarının İş Performansında Duygusal Zekanın Rolü. no. 24–36, Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 2021.