The Journal of Communication and Social Studies

The Journal of Communication and Social Studies

ERG Teorisi ve Hedonik Tüketim Bağlamında Iphone 11’in Tanıtımının İncelenmesi

Yazarlar: Rıdvan ÖNER

Cilt - , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 62-78

Konular:-

DOI:10.29228/itamder.54140

Anahtar Kelimeler:Motivasyon,İhtiyaçlar,ERG Teorisi,Hedonik Tüketim,Iphone

Özet: Tüm sosyal bilimlerin önemli araştırma konularından olan insan ve toplum Sanayi Devrimi ve Kentleşme süreci devamında kitle kültürünün de etkisiyle daha da karmaşık ve önemli bir hal almıştır. Modern toplum yapısının oluşmasıyla birlikte birey üzerindeki incelemeler sosyal bilimler için önem kazanmıştır. Ayrıca Sanayi Devrimiyle birlikte gelişen endüstriyel yapı beraberinde iş alanında büyük gelişmeler sağlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda bireylerin tüketiciye ve çalışan bireye evrilmesi, üreticiler bireylerden hem tüketici hem de çalışan olarak maksimum fayda sağlaması amacıyla temel psikolojik kavramların gelişmesini ve önem kazanmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda insanı motive eden kaynaklar ve motivasyon en önemli araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. Tüketim kültürünün, tüketimi ön plana koyan ve bireyin tüm yaşam alanlarını tüketimle bağdaştırmalarını sağlayan bir kavram olarak sembolik tüketimi ön plana çıkarmasıyla birlikte bireylerin hedonik duygularına yönlendirilmiş bir tüketim algısı ortaya çıkmıştır. Tüketim kültüründe, hedonik tüketim kapsamında stratejiler geliştirilebilmesi için markaların imaj, bilinirlik, marka sadakati gibi kavramlara ve sembolik öğelere yer vermesi gerekmektedir. Bu sembolik öğelerin, tüketicilerin satın alma süreçlerine etki etmesi için tüketicilerin sembolik öğeleri ihtiyaç dahilinde görmesiyle ilgilidir. İhtiyaç - Kapsam Teorilerinden biri olan  Clayton Alderfer’in ERG Teorisi, Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nı geliştirmiş ve bireyin ihtiyacının motivasyon kaynaklarının saptanması noktasında önemli bulgular eklemiştir. Bu bulgularla birlikte hedonik tüketimin etki ettiği bir alan olarak marka iletişim çalışmalarının ERG Teorisine göre değerlendirilmesi noktasında Apple Iphone markasının 11 model telefonunun tanıtımı sürecinde Apple Türkiye Web Sitesi bölümündeki tanıtımları incelenmiş ve hedonik tüketimin bireyin hangi ihtiyaçlarına etki ettiğinin saptanması içerik analizi yöntemiyle ortaya konulmuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={ERG Teorisi ve Hedonik Tüketim Bağlamında Iphone 11’in Tanıtımının İncelenmesi}, number={62–78}, publisher={The Journal of Communication and Social Studies}, author={Rıdvan ÖNER}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Rıdvan ÖNER. (2021). ERG Teorisi ve Hedonik Tüketim Bağlamında Iphone 11’in Tanıtımının İncelenmesi. The Journal of Communication and Social Studies.
MLA
KOPYALA
Rıdvan ÖNER. ERG Teorisi ve Hedonik Tüketim Bağlamında Iphone 11’in Tanıtımının İncelenmesi. no. 62–78, The Journal of Communication and Social Studies, 2021.