The Journal of Communication and Social Studies

The Journal of Communication and Social Studies

Bir Bunalım Çağında Dirliği İnşa Etme Çabaları ve Yunus Emre

Yazarlar: Celalettin VATANDAŞ , Saniye VATANDAŞ

Cilt - , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 1-29

Konular:-

DOI:10.29228/itamder.52761

Anahtar Kelimeler:Yunus Emre,Anadolu,Dirlik,Moğol istilası

Özet: Özellikle 13. yüzyıl Anadolu tarihi için oldukça önemli bir dönemdir. Çünkü bu yüzyılda Anadolu tam anlamıyla bir bunalım devrine sahip olmuştur.  Anadolu Selçuklu Devletinin çöküşünü takiben Moğolların Anadolu’yu istila etmeleriyle siyasi, askeri, ekonomik, dini düzen bozulmuştur. Farklı inançlara mensup toplulukların Anadolu’ya gelmeleri ise mevcut kaosu daha da yaygınlaştırmış ve derinleştirmiştir. Anadolu’daki inanç ve düşünce önderleri arasında yer alan Yunus Emre, yaşanmakta olan mevcut bunalımı sonlandırmanın yollarını aramıştır. Bu konuda diğer birçok inanç ve düşünce önderi de benzer arayışın içindedirler. Yunus Emre bozulan birlik ve beraberliği yeniden inşa edebilmek için “dirlik” kavramını önemsemiş ve “dirlik” üzerinde durmuştur. Dirliği inşa edebilmek için kişilere yönelmiş onların duygu ve düşüncelerini düzenlemenin çabasını yürütmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Bir Bunalım Çağında Dirliği İnşa Etme Çabaları ve Yunus Emre}, number={1–29}, publisher={The Journal of Communication and Social Studies}, author={Celalettin VATANDAŞ ,Saniye VATANDAŞ}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Celalettin VATANDAŞ ,Saniye VATANDAŞ. (2021). Bir Bunalım Çağında Dirliği İnşa Etme Çabaları ve Yunus Emre. The Journal of Communication and Social Studies.
MLA
KOPYALA
Celalettin VATANDAŞ ,Saniye VATANDAŞ. Bir Bunalım Çağında Dirliği İnşa Etme Çabaları ve Yunus Emre. no. 1–29, The Journal of Communication and Social Studies, 2021.