Arete Politik Felsefe Dergisi

Arete Politik Felsefe Dergisi

How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity?

Yazarlar: Orkun Yılmaz

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 55-71

Konular:-

DOI:10.47614/arete.pfd.17

Anahtar Kelimeler:G. W. F. Hegel,Jürgen Habermas,Devlet Vagonu,Memurluklar,İletişimsel Pratikler.

Özet: Bu yazıda, Hegel’in devlet teorisinin çağdaş zaman problemleri olan etik ve materyal yozlaşmaya yanıt verip veremediği incelenmiştir. Bir devletteki etik ve materyal yozlaşmanın giderilmesi için memurluklardaki iş birliklerinin iletişimsel pratikler içermesi gerektiğini ortaya koymak, yazının temel amacıdır. Yazının ilk bölümünde, Hegel’in devlet teorisini etkilemiş olabilecek filozofların düşünceleri tarihsel bir perspektiften anlatılmaya çalışılmıştır. Akabinde ise, bulunduğu zamanın koşulları göz önüne alınarak, Hegel’in devlet teorisinin ve metaforik olarak onun devletini taşıyan vagondaki çarkların neler olduğu sorgulanmıştır. Yazının üçüncü bölümünde, Hegel’in baskın çarkı olan anayasasının, bugünün koşullarına cevap veremediği keşfedilmiş ve bu bağlamda diğer çarkı olan pratiksel anayasaya geçilerek, klasik politik ekonomi öğretileri ile Hegel’in iş birlikleri arasındaki ilişkinin ne olabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünden önceki son bölümde ise, Hegel’in devlet teorisindeki ideal olan Sittlichkeit’a yakınlaşmak amacıyla, Habermasian iletişimsel pratikler kullanılarak, memurluklardaki iş birliklerinin günümüzün bahsedilen problemlerine cevap vermek anlamında nasıl verimli bir kaynak olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity?}, volume={1}, number={55–71}, publisher={Arete Politik Felsefe Dergisi}, author={Orkun Yılmaz}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Orkun Yılmaz. (2021). How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity? (Vol. 1). Vol. 1. Arete Politik Felsefe Dergisi.
MLA
KOPYALA
Orkun Yılmaz. How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity? no. 55–71, Arete Politik Felsefe Dergisi, 2021.