Arete Politik Felsefe Dergisi

Arete Politik Felsefe Dergisi

Yeniden Eleştirel Kuram: Sosyal Felsefenin Görevleri Üzerine

Yazarlar: Berkay Coşkun

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 26-54

Konular:-

DOI:10.47614/arete.pfd.16

Anahtar Kelimeler:Sosyal Felsefe,Teori ve Pratik,Akıl tutulması,Eleştirel Kuram,Postmodernizm ve Neoliberalizm.

Özet: Eleştirel Kuramın politik felsefeye alternatif olarak öne sürdüğü sosyal felsefe anlayışı, ortaya çıktığı tarihsel-toplumsal dönemin izlerini taşır. Siyasi kurumların irrasyonelleşmesi, demokratik işleyişin patolojik bir vaziyet kazanması, savaşların ortaya çıkması, faşizmin hüküm sürmesi, bireylerin özerkliklerinin totalize edilmesi, tekelci devlet kapitalizmi gibi gerçeklikler Eleştirel Kuramın sosyal felsefe anlayışının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu çalışmada, ortaya çıktığı tarihsel-toplumsal bağlam dolayısıyla Eleştirel Kuramın sosyal felsefe anlayışının günümüz tarihsel-toplumsal gerçekliğini açıklamada elverişli olduğunu ileri sürüyorum. Günümüzde savaşlar hâlâ sürmekte, faşizm geniş çapta hüküm sürmekte, yoksullar ile zenginler arasında uçurum açılmakta, gözetim ve denetim yoluyla bireylerin özerklikleri hücrelerine kadar kapsanmakta, eleştiri susturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir ortamda Eleştirel Kuramın sosyal felsefenin görevlerini yeniden ele almak, iki farklı dönem arasındaki tarihsel-toplumsal benzerlikler nedeniyle gereklidir. Bununla birlikte, Kuramı ve dolayısıyla felsefeyi yeniden değerlendirme girişimi, teorik olduğu kadar pratiği de hedefleyen bir girişimdir. “Başka olan”ı hedefleyen sosyal felsefe, dünyayı değiştirme çabalarının yenik düştüğü bir ortamda değişim meselesine yeniden ışık tutabilecek bir yaklaşıma sahiptir. Tüm bu nedenlerle, sosyal felsefenin görevlerinin günümüzde hâlâ geçerli olduğu ve içinde bulunduğumuz tarihsel-toplumsal gerçekliği kavramada önemli bir konuma sahip olduğu bu çalışmanın temel iddiasını oluşturmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Yeniden Eleştirel Kuram: Sosyal Felsefenin Görevleri Üzerine}, volume={1}, number={26–54}, publisher={Arete Politik Felsefe Dergisi}, author={Berkay Coşkun}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Berkay Coşkun. (2021). Yeniden Eleştirel Kuram: Sosyal Felsefenin Görevleri Üzerine (Vol. 1). Vol. 1. Arete Politik Felsefe Dergisi.
MLA
KOPYALA
Berkay Coşkun. Yeniden Eleştirel Kuram: Sosyal Felsefenin Görevleri Üzerine. no. 26–54, Arete Politik Felsefe Dergisi, 2021.