Acil Yardım ve Afet Bilimi

Acil Yardım ve Afet Bilimi

Av Tüfekler Fabrkasinda Çalişanlarin İlk Yardim Blg Düzeylern Değerlendrlmes

Yazarlar: Kemal Baş, Mehmet Kozyel, Ahmet Demirci, Cüneyt Çalışkan

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 11-16

Konular:-

Anahtar Kelimeler:İlkyardım bilgisi,Ilah fabrikası,İşçiler

Özet: Giriş: Silah fabrikaları tehlikeli çalışma alanlarından birisidir. Yaralanma sırasında veya sonrasında işyerinde ilk yardım bilgi ve becerisinin sağlanması, çalışan sağlığı ve yaşamı üzerindeki istenmeyen sonuçları tersine çevirebilir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir av tüfeği fabrikasında çalışanların ilk yardım uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerini ve bu bilgi düzeyini etkileyen bazı faktörleri incelemektir. Yöntem: Kesitsel nitelikteki çalışma bir silah fabrikasında çalışan 280 personelin %85’ine (n=238) ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 32 soruluk anket formu ile toplandı. İlk yardım bilgi seviyelerini ölçmek için geliştirilen testte her doğru soru için 1 puan verildi, ankete katılan kişi en fazla 20 ve en düşük 0 puan elde etmiştir. Veri analizi için SPSS 25 paket programı kullanıldı. Bulgular: Çalışanların ortalama ilkyardım bilgi puanı 11,59 ±3,63’tür. Analizlerde İlk Yardım İndeksi (İYİ) ile eğitim durumu ve ilk yardım alma isteği değişkenleri arasında bir ilişki bulundu (p <0.05). İYİ indeksi ile seçilen değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen lojistik regresyon modellemesinde, eğitim ve ilk yardım istek değişkenleri arasında bir ilişki bulunmuştur (p <0.05). Sonuç: Çalışanların çoğunun ilk yardım ortalama bilgi puanı düşük bulunmuştur. Olası yaralanmaları azaltmak için tüm çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmelidir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Av Tüfekler Fabrkasinda Çalişanlarin İlk Yardim Blg Düzeylern Değerlendrlmes }, volume={1}, number={11–16}, publisher={Acil Yardım ve Afet Bilimi}, author={Kemal Baş, Mehmet Kozyel, Ahmet Demirci,Cüneyt Çalışkan}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Kemal Baş, Mehmet Kozyel, Ahmet Demirci,Cüneyt Çalışkan. (2021). Av Tüfekler Fabrkasinda Çalişanlarin İlk Yardim Blg Düzeylern Değerlendrlmes (Vol. 1). Vol. 1. Acil Yardım ve Afet Bilimi.
MLA
KOPYALA
Kemal Baş, Mehmet Kozyel, Ahmet Demirci,Cüneyt Çalışkan. Av Tüfekler Fabrkasinda Çalişanlarin İlk Yardim Blg Düzeylern Değerlendrlmes . no. 11–16, Acil Yardım ve Afet Bilimi, 2021.