Acil Yardım ve Afet Bilimi

Acil Yardım ve Afet Bilimi

Depremden Etklenen Çocuk Ve Ergenlern Ruhsal Durumu Ve Hemşrelk Yaklaşimi

Yazarlar: Merve ATAÇ, Gözde ÖZSEZER

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 22-27

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Deprem,Ocuk ergenler,Uhsal durum

Özet: Deprem oluştuğu bölgelerde şiddetli yıkımlara neden olmaktadır. Aynı zamanda yaşayan kişilerde de psikolojik olarak yıkımlara sebebiyet vermektedir. Çocuk ve ergenler depremden olumsuz etkilenen grupların başında gelmektedir. Deprem sonrası bu grupta psikolojik bozukluklar, özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) geliştiği görülmektedir. Gelişen bu kaygı, korku ve psikolojik bozuklukların bulgularını azaltmada yararlı olduğu bilinen psikolojik tedaviler ve hemşirelik girişimlerinden yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle bu yönde uygulanan hemşirelik yaklaşımları, deprem sonrası çocuk ve ergenlerin gelecekte karşılaşabilecekleri depremler için psikolojik olarak hazırlıklı ve dirençli olmalarını sağlamaktadır. Derlemede amaç, literatür ışığında depremin çocuk ve ergenlerin ruhsal durumuna etkisi ve hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesidir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Depremden Etklenen Çocuk Ve Ergenlern Ruhsal Durumu Ve Hemşrelk Yaklaşimi }, volume={1}, number={22–27}, publisher={Acil Yardım ve Afet Bilimi}, author={Merve ATAÇ,Gözde ÖZSEZER}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Merve ATAÇ,Gözde ÖZSEZER. (2021). Depremden Etklenen Çocuk Ve Ergenlern Ruhsal Durumu Ve Hemşrelk Yaklaşimi (Vol. 1). Vol. 1. Acil Yardım ve Afet Bilimi.
MLA
KOPYALA
Merve ATAÇ,Gözde ÖZSEZER. Depremden Etklenen Çocuk Ve Ergenlern Ruhsal Durumu Ve Hemşrelk Yaklaşimi . no. 22–27, Acil Yardım ve Afet Bilimi, 2021.