Acil Yardım ve Afet Bilimi

Acil Yardım ve Afet Bilimi

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Görev Karşılaştırması: Türkiye, Amerika Ve Kanada Örnekleri

Yazarlar: Bektaş SARI

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 3-10

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Acil Sağlık,Hastane Öncesi,Acil Tıp Teknisyeni,Paramedik.

Özet: Giriş: Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri (ASH); hastalık veya yaralanmaya bağlı olarak acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan bireye, yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın acil sağlık hizmetinin hastane dışında ulaştırılmasıdır. Söz konusu insan hayatı olduğunda, acil sağlık hizmetleri çalışanlarının görev ve sorumluluklarının önemi ortaya çıkmaktadır. Yöntem: Bu çalışmanın amacı; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışan paramedik ve diğer çalışanların görevlerinin karşılaştırmasını yapmaktır. Bu çalışma nitel araştırma deseni içerisinde yer alan doküman incelemesi yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Bulgular: Amerika’da görev yapan ASH çalışanlarının görevlerinin oldukça detaylı olarak belirlendiği görülmektedir. Belirlenen her bir iş, farklı düzeydeki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve Paramedik için ayrı ayrı sunulmuştur. Bu durumun işin niteliği ve sorumluluğu açısından olumlu olduğu söylenebilir. Kanada’da paramedikler üç seviyeye ayrılmaktadır. Kanada’da görev yapan paramediklerin görevlerinin, Amerika’ya kıyasla daha genel ifadelerle belirlendiği görülmektedir. Türkiye’de paramedikler için belirlenen görevlerin daha kısıtlı, daha az sayıda ve genel ifadelerle belirtildiği görülmektedir. Sonuç: paramedik görevleri Amerika örneğinde olduğu gibi, modüler ve detaylı olarak belirtilmelidir. Her bir iş için uygulama yeterliliği ölçülmelidir. Ayrıca Türkiye’de, diğer ülke örneklerinde olduğu gibi ASH çalışanları derecelendirilmeli ve kademeli hale getirilmelidir. Bu derecelendirme yapılırken, paramedik eğitiminin üst öğrenimi olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programı değerlendirilmelidir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Görev Karşılaştırması: Türkiye, Amerika Ve Kanada Örnekleri }, volume={1}, number={3–10}, publisher={Acil Yardım ve Afet Bilimi}, author={Bektaş SARI}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Bektaş SARI. (2021). Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Görev Karşılaştırması: Türkiye, Amerika Ve Kanada Örnekleri (Vol. 1). Vol. 1. Acil Yardım ve Afet Bilimi.
MLA
KOPYALA
Bektaş SARI. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Görev Karşılaştırması: Türkiye, Amerika Ve Kanada Örnekleri . no. 3–10, Acil Yardım ve Afet Bilimi, 2021.