Acil Yardım ve Afet Bilimi

Acil Yardım ve Afet Bilimi

Afetlerde Sahra Hastaneleri

Yazarlar: Nurcan Bıçakçı, Melisnur Nevruz

Cilt 1 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 17-21

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Afet,Tıbbi Yardım,Sahra Hastanesi

Özet: Afetler ortaya çıktığında yerel sağlık yapıları artan talebi karşılayamaz ya da çeşitli nedenlerle işlev göremez hale gelebilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü tarafından sahra hastaneleri "belirli bir süre için acil durum gereksinimlerini karşılamak amacıyla, hızlı konuşlanabilme ve genişleme veya daralma yeteneğine sahip mobil, bağımsız, kendi kendine yeten bir sağlık tesisi" olarak tanımlanmaktadır. Sahra hastaneleri savaş ortamlarında olduğu gibi afetlerde de ayaktan ve yataklı hasta bakımı, cerrahi işlem olanakları sağlayarak artan sağlık hizmet yükünü karşılamada geçici çözüm olanakları sunmaktadır. Bu hastaneler afetlerden sonra farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkabilecek farklı sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılama amaçlı özelleşebilirler. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan temin edilebilecek sahra hastaneleri, afetlerin türüne, etkilenen nüfusun ihtiyaçlarına ve kullanım amaçlarına göre idari ve operasyonel birimler gibi farklı alt birimlerden oluşabilir. Sahra hastanesinin etkili faaliyet göstermesi için kurulum kararının, faaliyet beklentilerinin, standartlarının dikkatle analiz edilmesi gerekir. Bu makale afet tıbbında önemli bir konsept olan sahra hastanelerinin sahip olması gereken özellikleri ve kullanımlarını incelemek üzere planlanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Afetlerde Sahra Hastaneleri }, volume={1}, number={17–21}, publisher={Acil Yardım ve Afet Bilimi}, author={Nurcan Bıçakçı,Melisnur Nevruz}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Nurcan Bıçakçı,Melisnur Nevruz. (2021). Afetlerde Sahra Hastaneleri (Vol. 1). Vol. 1. Acil Yardım ve Afet Bilimi.
MLA
KOPYALA
Nurcan Bıçakçı,Melisnur Nevruz. Afetlerde Sahra Hastaneleri . no. 17–21, Acil Yardım ve Afet Bilimi, 2021.