Filistin Araştırmaları Dergisi

Filistin Araştırmaları Dergisi

Zionism's Plans and Attempts against the al-Aqsa Mosque before and after the War of 1967

Yazarlar: ["Esra KALKAN ÖZHELVACI"]

Cilt - , Sayı Sayı: 11 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.34230/fiad.929189

Anahtar Kelimeler:Siyonizm,Yahudi Siyonizmi,Anti-Siyonistler ve Siyonist olmayanlar,Hıristiyan Siyonizm,El-Aksa Cami,Beytul-Makdis

Özet: Beytül-Makdis üç semavi din için de mukaddes şehir olması sebebiyle tarih boyunca mücadele alanı olmuştur. Dolayısıyla dini merkeze alan bakış açısı, Yahudilerin Kudüs'e duyduğu sadakatte etkili bir faktördür. Mescid-i Aksa bir yanda Müslümanlar ve Filistinliler için vazgeçilmez bir yer olsa da, öte yandan Siyonizmin kutsal mekana karşı farklı düşünceleri vardı. Siyonizm, Anti-Semitizme karşı doğan ve tüm dünyadaki zulüm gören yahudileri kurtarma amacı güden ideolojidir. Siyonizm hareketinin önderliğinde kurulan İsrail'in mevcut durumu, kutsal topraklarda bir Yahudi devletinin kurulduğunun bir işaretidir. İsrail Devlet kurulduktan sonra, Hz. İbrahim'in inandıkları vaadini gerçekleştirmek için Beytül-Makdis'teki işgal bölgelerini oluşturdular. Bunun üzerine Mescid-i Aksa / Tapınak Dağı, eski şehrin ilhakı ile Siyonistlerin odak noktası haline geldi. Bu nedenle Mescid-i Aksa üzerindeki nihai amaç için planlar kurup eylemlerini gerçekleştirdiler. Bu amaca göre Siyonistler farklı ideolojilere sahip olsalar dahi Mescid-i Aksa'ya / Tapınak Dağına dini perspektiften yaklaşmışlardır. Ayrıca Siyonistler nihai amaçları için Mescid-i Aksa'ya yönelik girişimlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu çalışma 1967 savaş ve işgali öncesi ve sonrasında Kudüs'teki Mescid-i Aksa üzerinde çeşitli Siyonist ideolojilere dayalı planlarını ve girişimlerini açıklamaktadır. Ayrıca Siyonist ideolojinin Mescid-i Aksa’yı nasıl etkilediğinide açıklığa kavuşturmaktadır


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA