Filistin Araştırmaları Dergisi

Filistin Araştırmaları Dergisi

Osmanlı Devleti ve Filistin Halk Bayramları: Bir Örnek Olarak Nebi Rubin Bayramı

Yazarlar: ["Bisan QATOUNİ"]

Cilt - , Sayı Sayı: 11 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.34230/fiad.1122937

Anahtar Kelimeler:Halk bayramları,Nebi Rubin türbesi,Osmanlı İmparatorluğu,Vakıflar

Özet: Bu çalışma, Nabi Rubin tapınağında düzenlenen en büyük Filistin popüler mevsimlerinden birinin tarihini ele alıyor. Bu türbe, Osmanlı döneminde Yafa'nın 14.5 km güneyinde yer almaktadır. Ayrıca çalışma, türbenin kuruluş tarihini ve Filistin folklorundaki önemini ortaya koymaktadır. Çalışma, şehirlerin ve yerel toplulukların tarihini incelemek için temel bir kaynak olarak Osmanlı vakıflarının (vakıfların) belgelerine dayanıyordu. Bu makalenin önemi, Filistin halk mirasının bir parçası olan çalışma konusunda yatmaktadır. Popüler tarihe ilgi eksikliği vardır çünkü odak noktası genellikle liderler, şeyhler ve devlet adamları gibi önemli şahsiyetlerin yaşamları ve istilalar üzerinedir. Çalışma, Osmanlı Devleti'nin türbeye olan ilgisinin boyutunu, buraya verdiği önemi gösteren çok sayıda vakfiyenin yanı sıra Vakıflar Nezareti (Evkaf) tarafından mekanı koruma ve içindeki yaşamı sürdürme hedefiyle yapılan imar, onarım ve onarımlar ile ortaya koymuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA