Filistin Araştırmaları Dergisi

Filistin Araştırmaları Dergisi

Din Unsurunun Dış Politika Etkileri: Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkilerinde Evanjelizmin Rolü Örneği

Yazarlar: ["Ali COBANOGLU"]

Cilt - , Sayı Sayı: 11 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.34230/fiad.1120496

Anahtar Kelimeler:Din,Sosyal İnşacılık,Evanjelizm,Kimlik,Küreselleşme,Dış Politika

Özet: Öz: Westphalia Barış Antlaşması ile birlikte Batı’da yaşanan sekülerleşme sürecinin küresel çapta etki göstermesiyle “din etkisi” uluslararası sahada önemini yitirmiştir. Uluslararası ilişkilerdeki köklü değişikliklerin sebebi olarak görülen, “küreselleşme” ile birlikte uluslararası politikanın Westfalen ayrılığı son bulmaya başlamıştır. Din etkisi yeniden yükselişe geçmiştir. Din, uluslararası ilişkilerde beklentilerin dışına çıkarak demokratik ortam, teknoloji ve küreselleşmenin de etkisi ile siyasi nüfuzunu artırmaktadır. Din, devletlerin, toplumun ve bireylerin kendi kimliklerini tanımalarında en önemli unsurlardan biridir. Dini inançlar, inanç merkezli yapılar ve çıkar grupları dış politika karar alma süreçlerinde dikkate değer katkıları olduğu gibi yalnızca stratejik boyutta değil dış politikanın icrası safhasında da yer almaktadırlar. Bunun günümüzde en çarpıcı örnekleri, Amerikan Evanjelist dini gruplarının etki ve ilgi alanında olan “ABD-İsrail Dış Politika” ilişkisinde yaşanmaktadır. Evanjelizm, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş yılları itibariyle, Amerikan ulusal kimliğinin inşası aşamalarında çok köklü bir yer edinmiştir. Evanjelistler ABD’de her geçen gün artan siyasi güçleri ile ülkenin uluslararası politikalarına yön verebilecek bir unsuru haline gelmişlerdir. Evanjelistlerin ortak norm, kimlik ve kültür bağları kurdukları Yahudilerle olan ilişkileri de çok kuvvetlidir. Özellikle, kendini bir Protestan ve bir Presbiteryen olarak tanımlayan Başkan Donald Trump döneminde, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail’i Golan Tepeleri’nde egemen ülke olarak nitelendirmesi gibi somut gelişmeler Evanjelik dış politik gücün birer göstergesi haline gelmiştir. Bu makale “Sosyal İnşacı” perspektiften ABD-İsrail ilişkilerinde din unsurunun etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Din, Sosyal İnşacılık, Evanjelizm, Dış Politika, Kimlik, Küreselleşme.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA