Filistin Araştırmaları Dergisi

Filistin Araştırmaları Dergisi

2000-2020 Yılları Arasında İsrail-Latin Amerika İlişkileri

Yazarlar: ["Eldar HASANOĞLU", "Oğuzhan ÇAĞLIYAN"]

Cilt - , Sayı Sayı: 11 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.34230/fiad.1117118

Anahtar Kelimeler:İsrail,Latin Amerika,Uluslararası İlişkiler

Özet: Bu çalışmada İsrail ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin 2000-2020 yılları arasında nasıl bir seyir izlediği incelenmektedir. Dört başlıkta ele aldığımız bu çalışmamızın ilk bölümünde Venezuela’da Hugo Chavez’in seçilmesiyle başlayan Pembe Dalga akımının 2000’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinin Ortadoğu politikalarını nasıl etkilediği tetkik edilmektedir. İkinci bölümde, Pembe Dalgayla başlayan Latin Amerika-Arap ve Latin Amerika-İran yakınlaşmalarına paralel olarak İsrail-Latin Amerika ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediği ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, 2009-2014 yılları arasında gerçekleşen İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarının ve Mavi Marmara olayının İsrail-Latin Amerika ilişkilerinde yol açtığı gerilimler ve bu gerilimlerin gölgesinde Netanyahu hükümetinin Latin Amerika’ya yönelik başlattığı diplomasi atağı incelenmektedir. Son bölümdeyse 2010’ların ortasından itibaren Latin Amerika’da gerçekleşen siyasal değişimlerin etkisiyle İsrail ve eski Pembe Dalga ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin nasıl yeniden şekillendiği etüt edilmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA