Journal of Academic Tourism Studies

Journal of Academic Tourism Studies

Son Şans Turizminin Medyadaki Yansıması: Hasankeyf Örneği

Yazarlar: Beste Nisa ORHUN, Sağbetullah MERİÇ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 6-18

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Son Şans Turizmi, Destinasyon Pazarlaması, Hasankeyf, Ilısu Barajı.

Özet: Bu çalışmanın amacı, son şans turizminin destinasyon pazarlaması açısından önemini ortaya koymak ve bu önemi Hasankeyf örneği üzerinden incelemektir. Son şans turizmi, yok olmak üzere olan destinasyonların, yok olmadan önce ziyaret edilmesini içeren turizm türüdür. İnsanların bu destinasyonlarla ilgili yayınları takip edebileceği en ulaşılabilir medya organlarından biri gazetelerdir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, gazetelerde Hasankeyf’in son şans turizmi kapsamında ne ölçüde ele alındığı irdelenmiştir. Bu kapsamda satış tirajları dikkate alınarak Türkiye’de en çok okunan 5 gazete seçilmiştir. Bu gazetelerin web sitelerinde 2006-2020 tarihleri arasında Hasankeyf ile ilgili yayınlanan haberler elde edilmiştir. Elde edilen haberler, son şans turizmi ile ilgili yaklaşımları içerme açısından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında toplam 2699 gazete haberi incelenmiş olup, verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, haber içeriklerinde son şans turizmiyle ilgili en sık kullanılan kodların “su altında kalma” ve “Ilısu Barajı” olduğu tespit edilmiştir. Haber içeriklerinde en az rastlanan kodlar ise “son şans” ve “yok olmadan önce gör” kodudur. Çalışma sonucunda Hasankeyf’le ilgili yapılmış haberlerde, Hasankeyf’in bir son şans turizmi destinasyonu olarak vurgulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Hasankeyf’in sular altında kalacağının vurgulanması ile bölgenin ilgi odağı olduğu ve ziyaretçi çektiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmanın sonuç bölümünde konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Son Şans Turizminin Medyadaki Yansıması: Hasankeyf Örneği}, volume={1}, number={6–18}, publisher={Journal of Academic Tourism Studies}, author={Beste Nisa ORHUN, Sağbetullah MERİÇ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Beste Nisa ORHUN, Sağbetullah MERİÇ. (2020). Son Şans Turizminin Medyadaki Yansıması: Hasankeyf Örneği (Vol. 1). Vol. 1. Journal of Academic Tourism Studies.
MLA
KOPYALA
Beste Nisa ORHUN, Sağbetullah MERİÇ. Son Şans Turizminin Medyadaki Yansıması: Hasankeyf Örneği. no. 6–18, Journal of Academic Tourism Studies, 2020.