Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Tarih Ders Kitapları İçerisinde Ötekileştirilen Araplar

Yazarlar: Fatih GÜLDAL

Cilt 2 , Sayı 6 , 2010 , Sayfalar 197-208

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Araplar,Türkler,Tarih ders kitapları,Ötekileştirme

Özet: Bu makalede Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında okutulan tarih ders kitaplarında Arap imajının nasıl oluşturulduğu, Arap halkının tarihine ne kadar yer verildiği ve karşılıklı ilişkilerde nasıl bir dil kullanıldığına dikkat çekilmek istenmiştir. Zaman olarak çok geniş bir dönem taranmış, cumhuriyetin ilanından günümüze kadar okutulan tarih ders kitaplarının neredeyse tamamı incelenmiştir. Bunun yanında ders kitaplarındaki bilgilerin bu iki halkın ilişkilerine olan etkisine de kısaca değinilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2010, title={Tarih Ders Kitapları İçerisinde Ötekileştirilen Araplar}, volume={2}, number={197–208}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Fatih GÜLDAL}, year={2010} }
APA
KOPYALA
Fatih GÜLDAL. (2010). Tarih Ders Kitapları İçerisinde Ötekileştirilen Araplar (Vol. 2). Vol. 2. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Fatih GÜLDAL. Tarih Ders Kitapları İçerisinde Ötekileştirilen Araplar. no. 197–208, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2010.