Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerin Cinsiyet ve Okul Türü ile Zorbaca Davranışlar Arasındaki İlişkinin Analizi

Yazarlar: Ayşin SATAN

Cilt 2 , Sayı 6 , 2010 , Sayfalar 166-189

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Okulda zorbalık,Kurban,Zorba

Özet: Bu araştırmanın amacı ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, okul türü ve cinsiyete bağlı olarak maruz kaldıkları zorbalık türleri, zorbaca davranışların okulda ne şekilde ne sıklıkla nerelerde olduğu ve öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin zorbaca davranışları nasıl değerlendirdiklerini incelemek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Akran Zorbalığı Değerlendirme anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzdelik ve kay-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya 288 kız ve 208 erkek olmak üzere toplam 496 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 321'i resmi ilköğretim okullarına 175'i de özel ilköğretim okullarına devam etmektedir. Yapılan analizlerde öğrencilerin %63.3'ü zorbalığa uğramaktadır. Cinsiyete göre kız öğrencilerin %52.2'si, erkek öğrencilerin % 42.8'si sözel zorbalığa maruz kalmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2010, title={İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerin Cinsiyet ve Okul Türü ile Zorbaca Davranışlar Arasındaki İlişkinin Analizi}, volume={2}, number={166–189}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Ayşin SATAN}, year={2010} }
APA
KOPYALA
Ayşin SATAN. (2010). İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerin Cinsiyet ve Okul Türü ile Zorbaca Davranışlar Arasındaki İlişkinin Analizi (Vol. 2). Vol. 2. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ayşin SATAN. İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerin Cinsiyet ve Okul Türü Ile Zorbaca Davranışlar Arasındaki İlişkinin Analizi. no. 166–189, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2010.