Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Uluslararası Hukuk Bakımından Kendî Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Çeçenistan Sorunu

Yazarlar: Abdülkadir Hakim AKIL, Canan KÜÇÜKALİ

Cilt 2 , Sayı 6 , 2010 , Sayfalar 121-146

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Uluslararası Hukuk,Çeçenistan,Self-Determinasyon,Bağımsızlık,Azınlıklar,Kafkaslar

Özet: Halkların Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı (The Self Determination of Peoples)" , İlk çağ düşünürlerinden Aristo'nun "Büyük imparatorluklar ile değil, şehir devletleri ile en iyiye ulaşılacağı" düşüncesinden hareketle Yunanistan'da 158 şehir devleti tarifine kadar eskiye uzanmaktadır. Çeşitli milletlerarası sözleşmelere ve antlaşmalara konu olan ve halen gündemdeki yerini kaybetmeyen bu kavram, ülkelerin uluslararası hukukta varlığını kabul ettikleri fakat kendi açılarından zararı olabileceği düşüncesiyle tanımını yapmaktan kaçındıkları ve sınırlarını belirleyemedikleri günümüze değin tartışmalara konu olmuş esnek bir kavramdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, her ne kadar iç içe girmiş olsalar da kendi kaderini tayin etme hakkı ile azınlık hakları farklı kavramlardır. Bu nedenle, bizim burada konuyu sadece kendi kaderini tayin etme kavramı çerçevesinde ele alacağımızı vurgulamak gerektiği kanaatindeyiz.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2010, title={Uluslararası Hukuk Bakımından Kendî Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Çeçenistan Sorunu}, volume={2}, number={121–146}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Abdülkadir Hakim AKIL, Canan KÜÇÜKALİ}, year={2010} }
APA
KOPYALA
Abdülkadir Hakim AKIL, Canan KÜÇÜKALİ. (2010). Uluslararası Hukuk Bakımından Kendî Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Çeçenistan Sorunu (Vol. 2). Vol. 2. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Abdülkadir Hakim AKIL, Canan KÜÇÜKALİ. Uluslararası Hukuk Bakımından Kendî Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Çeçenistan Sorunu. no. 121–146, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2010.