Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Azerbaycan Hukukunda Miras Hakkının Korunma Usulleri

Yazarlar: Reiese Dünyamalıyeva

Cilt 2 , Sayı 6 , 2010 , Sayfalar 36-49

Konular:-

Anahtar Kelimeler:-

Özet: Miras hakkı mahiyeti bakımından malvarlığı haklarından biridir. Bu sebeple miras hakkı diğer malvarlığı hakları gibi iki şekilde korunur: Bunlardan birincisi; miras hakkını mahkeme yoluyla koruma, diğeri ise mahkeme dışı yolla korumadır. Makalemizde Azerbaycan hukukunda miras hakkının kaydedilen yollarla korunması incelenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2010, title={Azerbaycan Hukukunda Miras Hakkının Korunma Usulleri}, volume={2}, number={36–49}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Reiese Dünyamalıyeva}, year={2010} }
APA
KOPYALA
Reiese Dünyamalıyeva. (2010). Azerbaycan Hukukunda Miras Hakkının Korunma Usulleri (Vol. 2). Vol. 2. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Reiese Dünyamalıyeva. Azerbaycan Hukukunda Miras Hakkının Korunma Usulleri. no. 36–49, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2010.