Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Roman

Yazarlar: Duran NEMUTLU, Fatma KARAKAYA

Cilt 2 , Sayı 6 , 2010 , Sayfalar 7-19

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Yeni roman,Dadaizm,Sürrealizm,Ekzistansiyalizm ( Varoluşçuluk)

Özet: " Yeni Roman" terimi Fransa'da 1950 yılından sonra kullanılmaya başlanmıştır. İngilizler " Yeni Roman" yerine "Post-Modern Roman" derler. Geleneksel romandan ayrılma Marcel Proust'la, onun 1913' te yayımladığı Du Côté De Chez Swann ( Swann'ların Semtinden ) romanı ile başlar. 1957'de Michel Butor'un yayımladığı La Modification ( Değişim ) romanı ile zirve yapar. 1916 yılında Romanya asıllı şair ve yazar Tristan Tzara Fransa'da Dadaizm edebiyat ekolünü kurmuştur. Dadaizm kendinden önceki tüm roman türlerini reddeder .. 1924'te André Breton'un Sürrealizm'in manifestosunu yazması ve Louis Aragon'un da imzalaması ile birlikte Dadaizm'e son verilmiş ve Sürrealizm okulu resmen kurulmuştur. 1939 yılında J.P. Sartre Varoluşçuluk ( Existentialisme= Ekzistansiyalizm) edebiyat okulunun teorisini yazmıştır. Böylece Sürrealizm dönemi tamamen kapanmış varoluşçuluk başlamıştır. 1938'de J.P. Sartre'ın yazdığı Bulantı ( La Nausée) ve 1942'de A. Camus'nün yazdığı Yabancı ( L'Étranger ) romanları Ekzistansiyalizm'e ( Varoluşçuluk) en iyi örnek iki romandır. 1953'te A. Robbe-Grillet'nin yazdığı Silgiler ( Les Gommes) ve 1957'de M. Butor'un yazdığı Değişim ( La Modification) romanları Yeni Roman türünün örnek romanlarıdır. Yeni Roman'da konu bütünlüğü ve olay zinciri aranmaz, Yeni Roman parçacıkların romanıdır. Yeni Roman'ın başlaması ile geleneksel roman tamamen terk edilmemiştir. Geleneksel roman türünde yazmaya devam eden yazarlar olmakla beraber, egemenlik Yeni Roman türünde yazanların olmuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2010, title={Yeni Roman}, volume={2}, number={7–19}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Duran NEMUTLU, Fatma KARAKAYA}, year={2010} }
APA
KOPYALA
Duran NEMUTLU, Fatma KARAKAYA. (2010). Yeni Roman (Vol. 2). Vol. 2. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Duran NEMUTLU, Fatma KARAKAYA. Yeni Roman. no. 7–19, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2010.