Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi

Yazarlar: İsa ÇELİK

Cilt 11 , Sayı 23 , 2019 , Sayfalar 47-56

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Coğrafya ,Tarih ,Turizm ,Kültür ,Havza.

Özet: Dünya'da son yıllarda turizmin yeni formu kültür turizmiyle şekillenmektedir. Turizmdeki bu gelişmeden Anadolu ve onun önemli bir parçasını oluşturan Büyük Menderes havzası ayrı tutulamaz. B. Menderes Havzası tarımsal açıdan olduğu kadar turizm açısından da önemlidir. Havzasının fiziki ve beşeri coğrafi durumu, kültür turizmine konu olan, eski kültürün varlığına temel oluşturmuştur. Havza antik yerleşmeler açısından ülkemizin en yoğun sahalarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizde en çok ziyaret edilen beş ören yerinden ikisi (Hierapolis örenyeri , Aydın-Milet örenyeri ) B.Menderes Havzasında bulunmaktadır. Havzada ören turizmine açık on antik yerleşme vardır. Bu yerleşmeler Hierapolis , Aphrodisias , Milet , Didyma , Priene , Herakleia , M.Magnesiası , Alinda , Alabanda ve Nysa'dır. Havza tarihi yapılar açısından zengin olup turizme açılması gereken önemli bir savaş alanına ( Lade savaş alanı ) sahiptir. Coğrafya taşınmaz kültürün temelidir. Büyük Menderes havzasıda yapılan bu alan çalışması ile havzanın kültür turizmi, coğrafi açıdan ortaya konulmaya çalışılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi}, volume={11}, number={47–56}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={İsa ÇELİK}, year={2019} }
APA
KOPYALA
İsa ÇELİK. (2019). Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi (Vol. 11). Vol. 11. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
İsa ÇELİK. Büyük Menderes Havzasında Tarihi Kaynaklar ve Kültür Turizmi. no. 47–56, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2019.