Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Rauf Onursal'ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları (1950-1954)

Yazarlar: Filiz ÇOLAK, Ferhat KAYA

Cilt 11 , Sayı 23 , 2019 , Sayfalar 27-46

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Rauf Onursal,İzmir,Belediye,C.H.P. ,D.P.

Özet: Türkiye, yarım asır önce ilk defa birden çok partinin katılımı ile bir seçim atmosferine girmiştir. Bu seçimlerde halkın çoğunluğunun oyunu alan taraf CHP içinden çıkan Celal Bayar ve Adnan Menderes'in liderliğini yaptığı Demokrat Parti(DP) olmuştur. Yine aynı seçmen, yerel seçimlerde de tarafını DP'den yana kullanmıştır. DP belediyeciliği daha çok, bir nevi unutulan ve hizmetlerin yeteri derecede gitmediği fakir semtlerde faaliyet göstermiştir. Bu durum, halk tarafından takdirle karşılanan hizmetlerinde önünü açmıştır. DP'nin İzmir'deki ilk belediye başkanı olan Rauf Onursal, halkçı anlayışla fakir semtlerin yol, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış ve kendi döneminde birçok projeye imza atmıştır. Bu projeler günümüzde bile halen varlığını gösteren projelerdir. Bunlar arasında en somut örnek Konak ve Eşrefpaşa yolunu birbirine bağlayan Varyant Yoludur. Rauf Onursal, milletvekili olup görevden ayrıldıktan sonra yerine gelen belediye başkanları da aynı anlayışla çalışsa da, Onursal kadar tartışmalı bir dönemleri olmamıştır. Bu çalışmada,1950-1954 yılları arası Rauf Onursal'ın İzmir Belediye Başkanlığı dönemi faaliyetleri ele alınmıştır. Dönemin basını, Demokrat İzmir, Anadolu, Yeni Asır gibi, Belediye Zabıtları, dönemin tanıklarının anlatımı ve temel literatür eserleri kaynak olarak kullanılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları (1950-1954)}, volume={11}, number={27–46}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Filiz ÇOLAK, Ferhat KAYA}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Filiz ÇOLAK, Ferhat KAYA. (2019). Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları (1950-1954) (Vol. 11). Vol. 11. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Filiz ÇOLAK, Ferhat KAYA. Rauf Onursal’ın İzmir Belediye Başkanlığı ve Dönemindeki Çalışmaları (1950-1954). no. 27–46, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2019.