Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Aydın Türk Kızılay'ının İktisadi İşletmesinin İlk Yardım Uygulamaları

Yazarlar: Mesut MEZKİT, İsa ÇELİK

Cilt 12 , Sayı 24 , 2020 , Sayfalar 106-131

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Anahtar Kelimeler: Türkiye Kızılay Derneği,İktisadi İşletme,İlk Yardım,Gönüllü Kuruluşlar,Aydın Kızılay

Özet: İnsanlar bir araya gelerek belirli amaçları gerçekleştirmeye matuf bir takım teşkilatlanma çabası içinde olmuştur. Bu arzularını hayata geçirmek için ya ticari bir mantıkla kâr amacı güden organizasyonlar oluşturmuş ya da kâr amacı taşımayan örgütlenmelere yönelmişlerdir. Kâr amacı taşımayan teşkilatlar daha çok sendika, partileşme, dernek kurma, vakıf işleriyle iştigal etme, birlik gibi oluşumlardır. Bu tür örgütlenmeler şirket mantığı ile değil gönüllülük esasına göre faaliyetlerini icra etmektedirler. Gönüllü teşkilatların temel gayesi kâr olmamakla birlikte hedeflerini gerçekleştirmek için de sürdürülebilir bir organizasyon fikriyle ile hareket etme mecburiyetleri vardır. Bu yüzden devamlılığı sağlayacak temel etkenin maddi veya nakdi bağışların önemi ortada olmakla birlikte daha büyük amaçlar için bunların da kâfi gelmeyeceği açıktır. Bu yüzden ilave maddi gelir getirici kaynaklara ihtiyaç vardır. Çalışmamıza konu olan Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şube İktisadi İşletmesi İlk Yardım Eğitim Merkezi de gönüllülük esasına göre çalışmakta, esas görevi ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım etmek için maddi kaynağını artırmayı hedeflemektedir. Bundan dolayı Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü'ne göre iktisadi işletme kurmuştur. Bu çalışmada Türk Kızılay'ına bağlı iktisadi işletmelerin hangi mali sorumluluklara dahil olduğuna ve bizatihi tüzel kişiliğinin mali istisnalarına temas edilecektir. Çalışma konumuz olan İlk Yardım'ın nasıl iktisadi işletme içerisinde faaliyette bulunduğu ve bunun hem Sağlık Bakanlığı hukuki zeminini hem Dernekler Hukuku zemini ve hem de Türk Kızılay Tüzüğü hukuki zemini çerçevesinde ele alınıp Aydın ilindeki iktisadi işletme ilk yardım uygulamaları üzerinde durulacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Aydın Türk Kızılay’ının İktisadi İşletmesinin İlk Yardım Uygulamaları}, volume={12}, number={106–131}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Mesut MEZKİT, İsa ÇELİK}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Mesut MEZKİT, İsa ÇELİK. (2020). Aydın Türk Kızılay’ının İktisadi İşletmesinin İlk Yardım Uygulamaları (Vol. 12). Vol. 12. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Mesut MEZKİT, İsa ÇELİK. Aydın Türk Kızılay’ının İktisadi İşletmesinin İlk Yardım Uygulamaları. no. 106–131, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2020.